Notiser

 

 

Disputationer vid Umeå universitet
Den 16 mars 2007 disputerade Monica Burman på en avhandling med titeln: Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet.
    Den 4 maj 2007 disputerade Mattias Derlén på en avhandling med titeln: A Castle in the Air – The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law.


    Den 16 maj 2007 disputerade Eva Nilsson på en avhandling med titeln: Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. Den 8 juni 2007 disputerade Johan Lindholm på en avhandling med titeln: State Procedure and Union Rights. A Comparison of the European Union and the United States.

 

 

Personalnotiser

 

 

Ny chef för Säkerhetspolisen

 

 


Regeringen har den 4 juni 2007 utsett länspolismästaren Anders Danielsson till generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen. År 1980 avlade Anders Danielsson juris kandidatexamen och tingsmeriterades vid Uppsala tingsrätt. Han har genomgått bl.a. polischefsutbildning och reservofficersutbildning. Åren 1990– 91 arbetade han som polisintendent vid Säkerhetspolisen och åren 1992–97 vid Rikskriminalpolisen, där han bland annat var chef för kriminalunderrättelsetjänsten. Under 1998–99 var han chef för polisbyrån vid Rikspolisstyrelsen och under 1999–2002 chef för utvecklings- och strategienheten. Anders Danielsson har medverkat i ett flertal offentliga utredningar. Han har sedan 2002 varit länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne.

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt generaldirektören Janna Valik som generaldirektör i Regeringskansliet (2007-05-24), Lars Johan Lönnback att vara rättsråd (2007-05-31), ämnesrådet Håkan Friman som departementsråd i Regeringskansliet (2007-07-26).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Ingemar Persson och hovrättsrådet Christina Jacobsson att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande, i Svea hovrätt (200705-24), kanslirådet Anne Kuttenkeuler, revisionssekreteraren Camilla Olsson, utredningssekreteraren Ulrika
Stenbeck Gustavson och revisionsek-

SvJT 2007 Personalnotiser 671 reteraren Peder Munck af Rosenschöld att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2007-05-24), hovrättsrådet Åke Thimfors att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (2007-05-24), rådmannen Charlotte Hallén och utredningssekreteraren Per Renell att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2007-05-24), hovrättsrådet, tillika vice ordföranden Bengt Sagnert att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2007-07-12). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Jonas Hägerlind till hovrättsassessor (2007-05-01). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anders Olin till hovrättsassessor (2007-07-03). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Sonja Ahlgren till hovrättsassessor (2007-08-01).

 

Tingsrätter
Regeringen har utnämnt rådmannen Lennart Strinäs att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt (2007-05-24), kanslirådet Jan Josefsson att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2007-05-24), extra åklagaren Catharina Kihlfeldt Bondesson att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (2007-0524), rådmannen Ulla Nilsson att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2007-05-24), tf. rådmannen Lennart Johanson, utredningssekreteraren Katarina Rikte, tf. rådmannen Anna Täcklind, tf. rådmannen Ann-Louise Roos och utredningssekreteraren Ingegärd Lind att vara rådmän i Malmö tingsrätt (2007-05-24), rådmannen Christel Lundmark att vara lagman i Skellefteå tingsrätt (2007-05-31), tf. rådmannen Niclas Johannisson att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2007-06-28), kammaråklagaren Marit Åkerblom att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2007-06-28), kanslirådet Nils-Erik Elfstadius och tf. revisionssekreteraren Anders Norin att vara rådmän i Uppsala tingsrätt (2007-07-12), rådmannen Lars Lindblad att vara rådman i Lunds tingsrätt (2007-07-12), rådmannen Elisabeth Grerot att vara rådman i Ystads tingsrätt (2007-07-12), hovrättsrådet Pär Zelano, rådmannen Gunilla Carle de Verdier, kammaråklagaren Kajsa Rapp, stadsjuristen Lars Elfving och utredningssekreteraren Helena Josefsson att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2007-07-12), tf. rådmannen Susanne Mörkås och utredningssekreteraren Anna Witte att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2007-07-12). Regeringen har anställt tf. rådmannen Östen Mandelholm på en tidsbegränsad anställning som rådman i Kristianstads tingsrätt (2007-06-28). utredningssekreteraren Märit Bergendahl på en tidsbegränsad anställning som rådman i Mölndals tingsrätt (2007-07-12), rådmannen Marianne Larsson en tidsbegränsad anställning som rådman i Helsingborgs tingsrätt (2007-07-12).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kanslirådet Viktoria Sjögren Samuelsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (200705-24), kammarrättsrådet Kenneth Sundlöf och kammarrättsrådet Eva Schön-Engqvist att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Stockholm (2007-07-12), utredningssekreteraren Elisabet
Reimers, kanslirådet Fredrik Fries, rådmannen Catharina Brege Gefvert, adjungerade ledamoten Mona Aldestam och kanslirådet Michael Erliksson att vara kammarrättsråd i

672 Notiser SvJT 2007 Kammarrätten i Stockholm (200707-12). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Eva Bertelsen till kammarrättsassessor (200707-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Haike Degenkolbe till kammarrättsassessor (2007-07-01), kammarrättsfiskalen Karin Hansson till kammarrättsassessor (200708-08).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt regionschefen Owe Horned att vara lagman i Länsrätten i Östergötlands län (2007-06-28), kammarrättslagmannen Marie Louise Diurson att vara chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län (2007-07-12), kanslirådet Gunilla Hulting, tf. rådmannen Susanne Bagge, rättssakkunniga Ingrid Utne, kanslirådet Ulrika Sandell och utredningssekreteraren AnnaCarin Rathsman att vara rådmän i Länsrätten i Stockholms län (2007-07-12).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt försvarsjuristen Eywor Helmenius att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (2007-06-28), rådmannen Hans Henriksson att vara hyresråd i Hyresnämnden i Göteborg (2007-06-28), advokaten Martin Bergh att vara hyresråd i Hyresnämnden i Västerås (2007-07-12).

 

Migrationsverket
Regeringen har anställt Dan Eliasson som generaldirektör och chef för Migrationsverket (2007-05-24).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt polismästaren Stephen Jerand som länspolismästare vid Polismyndigheten i Jämtlands län (2007-05-24), länspolismästaren Seppo Wouri som länspolismästare vid Polismyndigheten i Norrbotten (2007-0524). länspolismästaren Lars Engström som chef för Polismyndigheten i Örebro län (2007-05-24), Sten-Olov Hellberg som länspolismästare vid Polismyndigheten Dalarna (2007-06-28).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har förordnat jur. dr Christer Ahlström och jur. dr Göran Lind till docenter i folkrätt (2007-05-29). Dekanus vid Uppsala universitet har förordnat docent Olle Lundin som prefekt vid Juridiska institutionen (200707-01).

 

 

 

I detta häfte (s. 585–672) har medverkat bl.a.

 


Göran Lambertz, justitiekansler
Christina Wainikka, jur. dr, Wainikkas innovationsbyrå
Jonny Flodin, universitetsadjunkt vid KTH
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Lars Haglind, kanslichef civilutskottet
Monica Hall, föredragande civilutskottet
Josef Zila, docent, Stockholms universitet