130 Notiser SvJT 2008 Länsrätterna
Regeringen har utnämnt kanslichefen Per Swahn, revisionssekreteraren Karin Frick, regeringsrättssekreteraren Peter Lif och ämnesrådet Eva Gullfeldt att vara rådmän i Länsrätten i Stockholms län (2007-11-29), stadsjuristen Henrik Brüsin att vara rådman i Länsrätten i Vänersborg (2007-11-29), kammarrättsassessorn Cecilia Nermark Torgils att vara rådman i Länsrätten i Dalarnas län (2007-1129), regeringsrättssekreteraren Fredrik Löndahl att vara rådman i Länsrätten i Skåne län (2007-12-06), tf. rådmannen Madeleine Westberg att vara rådman i Länsrätten i Skåne län (2007-12-13), kammarrättsrådet Jan Källman att vara rådman i Länsrätten i Mariestad (2007-12-19). Regeringen har anställt utredningssekreteraren Mattias Steen som rådman i Länsrätten i Skåne län (2007-12-13).

 

Polismyndigheterna
Regeringen har anställt Eva Årestad Radner som länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne (2007-11-22).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Patrick Andersson, Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg, Maria Dahlqvist, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Malin Dromberg, Advokat Johan Dromberg AB, Stockholm, David Ekblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Linda Eklund, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Skellefteå, Tomas Elding, Advokatfirman ALLIANS, Stockholm, Niklas Eskilsson, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Joakim Falkner, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Ann Gerklev, Legare Advokatbyrå AB, Umeå, Karin
Hansson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Helgesen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Krister Hjelmstedt, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Britta Engström Jakobsson, Albrecht Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Jensen, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Pia Lindström, Advokatfirman Gärde & Nordlin AB, Karlskrona, Elisabet Dahlman Löfgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Katarina Nilsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Peter Ohrlander, Cleary Gottlieb Steen och Hamilton LLP, Bryssel, Johan Svahn, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Charlotta Wallman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Camilla Wester, Odevall Advokatbyrå AB, Göteborg (2007-11-08). Jerker Alm, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Thomas Almendal, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Lisa Almgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Pamela Lannerheim Angergård, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Ann-Sofi Bergshem, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Andreas Ekstrand, Advokatfirman Lars Andersson Aktiebolag, Malmö, Marion Greidinger, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Elin Gylder, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm, Carolina Hammarqvist, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Häger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Keränen, Borgström & Bodström Advokatbyrå HB, Stockholm, Catharina Larsson, Björnunger Advokatbyrå HB, Ystad, Mattias Malmstedt, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund, Gabriella Myrdal, Time Advokatbyrå KB, Stockholm, Linda Palmqvist, Advokatbyrån Clemén AB, Malmö, Katarina Bjelkow Rössel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Sarpakari, Advokatbyrå Zedendahl & Co KB, Falun, Ann-Sofie Senkul, Advokatbolaget Actio HB, Stockholm, Shervin Shikhan, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Jenny Sigurdsson, Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå AB, Stock-

SvJT 2008 Personalnotiser 131 holm, Natalie Svensson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Johan Swahn, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulf Söderholm, Andulf Advokat AB, Stockholm, Cecilia Tholse, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Per Vestman, Foyen Advokatfirma AB, Malmö, Martin Wahlin, Hovås, Martin Wigforss, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm (2007-12-06).