SvJT 2008 Personalnotiser 227 line Björne att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2008-02-07), rättssakkunniga Gunilla Robertsson att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2008-02-07). Regeringen har anställt utredningssekreterarna Monica Nebelius och Jacob Heister på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Malmö tingsrätt (2008-0124).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsassessorn Anders Lidman att vara rådman i Länsrätten i Gävleborgs län (2008-01-24).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt tf rådmannen Susanne Björkman Ragnarson att vara hyresråd i Hyresnämnden i Malmö (2008-0124).

 


Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt kammaråklagaren Moa Skerfving att vara ämnessakkunnig föredragande (2008-01-22), kammarrättsassessorn Linda Bågling att vara rättssakkunnig föredragande (2008-01-22), regeringsrättssekreteraren Susanne Ericson att vara ämnessakkunnig föredragande (2008-0122), kammaråklagaren Nicklas Englund att vara ämnessakkunnig föredragande (2008-01-22), hovrättsassessorn Anna Sollerborn att vara rättssakkunnig föredragande (2008-01-22), hovrättsassessorn Inge Karlström att vara rättssakkunnig föredragande (2008-01-22).

 

 

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Eva Andersson, Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB, Uppsala, Mikael Palm Andersson, Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Tobhias Brandell, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Anna Engquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Forsberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Peter
Gillberg, Advokatfirman Kjällgren AB, Uddevalla, Sten-Olof Hagman, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Jonas von Heidenstam, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Ola Ihse, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Angelika Lesniewicz, Cefyra Advokatbyrå HB, Kristianstad, Maria Lidbom, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Johannes Lundblad, Advokatfirman Nilsson & Co KB, Stockholm, Tomas Marcusson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Elias Martin, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Bo Nordberg, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Nordfeldt, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Tom Nordström, Advokatfirman Delphi & Co KB, Göteborg, Jens Petersson, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås, Henric
Schef, Advokatbyrå Zedendahl & Co, Avesta, Emma Seth, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Robert Sigvardsson, Advokatfirman Berggren & Stoltz KB, Sundsvall, Jari Smolander, Advokatfirman Hans Greijer, Västerås, Liv Sandberg Storm, Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Johansson Vaara, Råd & Rätt Syd AB, Olofström, Johan Wigh, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulrika Åsåker, Foyen Advokatfirma AB, Falun (2008-01-24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 Notiser SvJT 2008 I detta häfte (s. 133–228) har medverkat bl.a.

 


Maria Agius, jur. kand.
Torkel Gregow, f.d. justitieråd
Ida Otken Eriksson, biträdande jurist
Fredrik Schalin, biträdande jurist
Ulf Öberg, advokat
Lars Haglind, kanslichef civilutskottet
Monica Hall, föredragande civilutskottet
Thomas Lindwall, advokat
Monica Persson, chefsjurist