Personalnotiser

 

 

 

Ny rikspolischef

 


Regeringen har utsett Bengt Svenson till ny rikspolischef (2008-05-13). Bengt Svenson är sedan 1 januari 2008 tf. rikspolischef. Dessförinnan var han chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen sedan 2006. Bengt Svenson avlade juris kandidat examen 1979 och tingsmeriterades vid Norrköpings tingsrätt 1979–1982. Han genomgick därefter polischefsutbildning 1982–1983. Bengt Svenson har innehaft en rad chefsbefattningar inom polisen, bl.a. som länspolismästare i Örebro.

 

 

Foto: Peter Knutsson

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesrådet Magnus Medin att vara departementsråd i Regeringskansliet (2008-05-15).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Maria Källkvist till hovrättsassessor (2008-05-02), hovrättsfiskalen Maria Wagermark till hovrättsassessor (2008-0505), hovrättsfiskalen Lina Forzelius till hovrättsassessor (2008-05-07).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rätts- och expeditionschefen Lilian Wiklund och kammarrättsrådet, tillika vice ordföranden på avdelning, Gunilla Svahn Lindström att vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Stockholm (200804-24).

 

Polismyndigheterna
Regeringen har anställt Per Silverliden att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västernorrlands län (2008-05-15).

 

 

I detta häfte (s. 453–552) har medverkat

 


Peter Fitger, professor Dan Hanqvist, advokat
Catharina Calleman, docent
Erik Ficks, biträdande jurist
Jonny Flodin, universitetsadjunkt