Notiser Aktuella disputationer
Den 12 september 2008 disputerade Linda Gröning vid Juridiska institutionen, Lunds universitet, med avhandlingen ”EU, staten och rätten att straffa: Problem och principer för EU:s straffrättsliga lagstiftning”. Den 23 september 2008 disputerade Mia Carlsson vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, med avhandlingen ”Arbetsskada – samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar”. Den 28 november 2008 disputerar Lena Wennberg vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, med avhandlingen ”Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU law – On the constructions of normality and the boundaries of social citizenship”.