Notiser Hovrätterna
Regeringen har utnämnt chefsjuristen Jan Stålhandske, rådmannen Ingrid Åhman och advokaten Lena Blixt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2010-0318). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Sofie Lundin till hovrättsassessor (2010-02-03), hovrättsfiskalen Anna Backman till hovrättsassessor (2010-02-22), hovrättsfiskalen Marcus Isgren till hovrättsassessor (2010-03-02). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Marie Göransson till hovrättsassessor (2010-03-01). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Daniel Svensson till hovrättsassessor (2010-02-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Carin Westerlund att vara rådman i Uppsala tingsrätt (2010-02-11), rådmannen Lena Pettersson att vara rådman i Växjö tingsrätt (2010-02-11), utredningssekreteraren Li Wallén att vara rådman i Malmö tingsrätt (2010-02-11), miljösakkunnige Bruno Bjärnborg att vara miljöråd i Växjö tingsrätt (2010-02-11), rådmannen Elisabeth Åberg att vara rådman i Nacka tingsrätt (2010-03-18), kammaråklagaren Åsa Giselmo att vara rådman i Lunds tingsrätt (2010-03-18), enhetschefen Annika Persson Arcangioli att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2010-03-18).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Andreas Sundberg till kammarrättsassessor (2010-02-25).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Lars-Åke
Ström att vara hyresråd i Hyresnämnden i Göteborg (2010-0318).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har anställt Göran Hellstrand att vara vice överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2010-02-11).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Elisabeth Ask Lundgren, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Gunnar Bergström, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Andréas Björkman, Advokatfirman Collin Foyen & Co KB, Malmö, Pia Björnsson, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Caroline Carlshamre, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Adrienne de Jounge, Ramberg Advokater AB, Stockholm, Joakim Jäderström, Legare Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Kennemyr, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Emma Lindelöf,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Elisabeth Månson, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Kristoffer Nordman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anders Rosholm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Nina Siegl, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö (2010-02-26).