Notiser

 

 

 

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten
Regeringen har den 6 maj 2010 anställt Eva Håkansson
Fröjelin att vara generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Eva Håkansson Fröjelin är sedan 2005 regionskattechef i Västra Götaland och Halland. Dessförinnan var hon under tre år myndighetschef för Kronofogden i Västra Götaland. Eva Håkansson Fröjelin var kommundirektör i Ale kommun mellan 1996 och 2002. Tidigare har hon varit kommundelschef och chef för näringslivssekretariatet i Örebro kommun.

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesrådet Per Lennerbrant att vara departementsråd i Regeringskansliet (2010-07-01). Regeringen har förordnat justitierådet Dag Victor att vara ordförande på avdelning i Högsta domstolen (2010-07-01).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt verksjuristen Anna Kramer att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2010-04-22), hovrättsrådet Kerstin Elserth att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt (2010-06-17), rättssakkunnige Mikael Forsgren att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2010-0617), chefsrådmannen Katarina
Påhlsson att vara hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige (2010-06-23), chefsrådmannen Mari Heidenborg att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2010-07-29). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Emina Fazlic till hovrättsassessor (2010-04-21).


    Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Karin Ståhlbröst till hovrättsassessor (201004-26), hovrättsfiskalen David Oredsson till hovrättsassessor (2010-05-24), hovrättsfiskalen Liv Bernitz till hovrättsassessor (2010-06-07), hovrättsfiskalen Carl Rosenmüller till hovrättsassessor (2010-0702). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Mattias
Bjuhr och Christofer Isaksson till hovrättsassessorer (2010-05-01). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Emma Regnér till hovrättsassessor (2010-06-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt ämnesrådet Christoffer Démery att vara rådman i Nyköpings tingsrätt (2010-04-22), verksjuristen Lena Berlin att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (2010-04-22), tf. revisionssekreteraren Kenneth Truedsson, tf. rådmannen Henrik Mägi och utredningssekreteraren Maria Ceder att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2010-04-29),

Foto: Charlotte Törnblom

SvJT 2010 Personalnotiser 685 rådmannen Kristina Wirdemark att vara rådman i Gotlands tingsrätt (2010-05-06), chefsrådmannen Fredrik von
Arnold att vara lagman i Uppsala tingsrätt (2010-05-12), rådmannen Anders Erlman att vara lagman i Haparanda tingsrätt (2010-05-12), rådmannen Ola Holmén att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2010-05-12), advokaterna Lennart Lefverström och Hans Peter Lindström att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2010-05-12), revisionssekreteraren Karin
Hellmont att vara rådman i Falu tingsrätt (2010-05-27), rådmannen Catrin Ångman
Mlinaric att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2010-06-10), rådmannen Olof Johnson att vara rådman i Umeå tingsrätt (2010-06-17), rättssakkunnige Niklas Lind att vara rådman i Gällivare tingsrätt (2010-06-17), regionchefen Åke Holmbom att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-06-17), juristen Karin Lindbäck och rådmannen Katrine Olsson att vara rådmän i Halmstads tingsrätt (2010-06-23), rådmännen Linn Pantzar och Denny Heinefors att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2010-07-15), revisionssekreteraren Örjan
Härneskog, rådmannen Monica
Björåsen och advokaten Anders
Samuelson att vara rådmän i Solna tingsrätt (2010-07-15), rådmännen Bertil Sundin och Lena Carlberg Johansson samt kanslirådet Axel Petersson att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (2010-07-15), rådmannen Klas Lohmander och revisionssekreteraren Peder
Bjursten att vara rådmän i Södertälje tingsrätt (2010-07-15),

hovrättsrådet Lena Egelin, rättssakkunniga Karin Påle-Bartes, revisionssekreteraren Peter Syrén samt kronofogden Maria Böös att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2010-07-15), rådmannen Dan Sjöstedt att vara rådman i Örebro tingsrätt (2010-07-15), tf. rådmannen Östen Mandelholm att vara rådman i Blekinge tingsrätt (2010-07-15), hovrättsrådet Helena Åhlén att vara rådman i Alingsås tingsrätt (2010-07-15), rådmannen Anita Wallin Wiberg att vara rådman i Gävle tingsrätt (2010-07-15), revisionssekreteraren Stefan
Lundstig att vara rådman i Luleå tingsrätt (2010-07-15), konsulten Lars Edlund att vara miljöråd i tingsrätterna (2010-0715), förrättningslantmätaren Björn
Rossipal att vara fastighetsråd i tingsrätterna (2010-07-15). Regeringen har anställt tf. rådmannen Per Nordén en tidsbegränsad anställning som rådman i Göteborgs tingsrätt (2010-05-20).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Petter
Classon att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (201005-06), chefsrådmannen Inga-Lill Askersjö att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (2010-07-01).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt verksjuristen Karin Forslund Johansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun (2010-0422), rådmannen Kjell Johansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2010-04-29),

686 Notiser SvJT 2010 kammarrättsassessorn Anna
Önell att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun (2010-05-12), juristen Anders Grehn, kronofogden Ann Rittri, extra åklagaren Sonja Huldén och tf. rådmannen Maria Déhn att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2010-05-12), rådmannen Lennart Furufors och ämnesrådet Marie-Jeanette
Axélius Friberg att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Karlstad (2010-06-17), kammaråklagaren Jenny Brandin, tf. rådmannen Mats Edsgården och juristen Sofia Blomkvist att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Linköping (2010-06-17), chefsjuristen Håkan Wirén att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö (2010-07-15).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rådmannen Pia Sandeskog att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå (2010-0422).

Polisväsendet
Regeringen har anställt Lars Hallberg att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västmanlands län (2010-06-23).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Stefan Andersson, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Uddevalla, Per-Owe Arfwedson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Camilla Husebye Becker,
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Katrin
Björklund, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Hilda Bokvist,
Advokatfirman Swedjemark & Wallman HB, Örebro, Annika
Brandt, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Åsa
Egardt, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Niklas Eide-

holm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristina Ekberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Per Fischier, Advokaterna Liman & Partners AB, Stockholm, Matilda Friberg, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan Hagel, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Petra
Hallin, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Truls
Hebrant, Lindenpartners, Berlin, Sam Heino, Advokatbyrå Zedendahl KB, Borlänge, Johan Hjort,
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun, Anders Larsson, Eversheds Södermark Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathias
Lyon, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Frida
Masreliez, Andulf Advokat AB, Stockholm, Anna Moll, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Annelie Nilsson, Umeå Advokatbyrå AB, Umeå, Magnus
Nyström, Advokatfirman Arne de Bourgh, Uppsala, Erik Palmgren,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Benny Persson, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Pernilla Carlsson Rasiwala, Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Azadeh Razani,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sabina Saidi, Advokatfirman Bastling & Partners HB, Stockholm, Veronica Stiller, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristoffer Stråth, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Pernilla Svantesson, Vestra Advokatbyrå AB, Malmö, Dan
Sylvebo, Amber Advokater Jönköping HB, Jönköping, Jiro Terao, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Oscar Tiberg,
Chouette advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Kullberg Tideman,
Eversheds Södermark Advokatbyrå AB, Stockholm, Frida Wallin, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stock-

SvJT 2010 Personalnotiser 687 holm, Anna von Knorring, Amber Advokater Jönköping KB, Jönköping, Eric von Platen, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Johan Wänersjö, Hamilton Advokatbyrå Växjö AB, Växjö, Daniel Öhvall, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm (201005-07). Elisabeth Berg, Foyen Advokatfirma i Sverige KB, Stockholm, Shantu Brahmbhatt, Advokat Gotland AB, Visby, Niklas Carlbom,
Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Ida Dahlborg, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Magnus Dahlman, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Jon Dal,
Ilex Affärsjuridik AB, Stockholm, Emma Dansbo, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anna
Duvander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Ernstson, Juristfirman Eva Ernstson AB, Visby, Jan-Åke Fält,
Advokatfirman Schumacher & Co AB, Helsingborg, Tobias Hamrin, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Carolina
Hertzen, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Richard Holm, Berntö Sundin Advokatbyrå AB, Tranås, Carolina
Holmberg, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Luleå, Camilla Holmkvist, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas
Karlsson, Advokatfirman Hans Bredberg AB, Stockholm, Maria
Lekholm, Tre Advokater Advokat Sophie Palmgren Paulsson AB, Stockholm, Stockholm, Niclas
Lifsten, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Caroline Lindgren, Foyen Advokatfirma Göteborg AB, Göteborg,

Petra Loodberg, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg, Katarina Mild, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Terje Mörnholm, Advokatfirman Urban Olson AB, Stockholm, Sofia Nilsson, Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, Linköping, Claes Kennedy
Nordqvist, Kennedy & Partners AB, Göteborg, Carl Norén, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Johanna Berggren Olsson, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Åsa Righard Oredsson,
Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö, Johan Ragnar, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Johan Rainer, Advokatfirman Thomas Martinson, Stockholm, Daniel Roos, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg, Marcus Rudstam, Advokathuset Actus AB, Eskilstuna, Hanna Sjöberg, Måres Advokatbyrå AB, Göteborg, Karin Sjögren, Advokatfirman Urban Olson AB, Stockholm, Johan Steen, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Kent-Olof Stigh, Kent-Olof Stigh Kommanditbolag, Göteborg, Gabriel Svedberg, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Viktoria
Van Gerpen, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Camilla Warenius, Advokatfirman Halldin, Göteborg, Lina Wassler, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Lina Williamsson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Wingmark, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ewa Wressmark, Limhamnsjuristen, Limhamn, Lisa
Åberg, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund (2010-06-03).

 

 

 

 

 

 

 

688 Notiser SvJT 2010 I detta häfte (s. 573–688) har medverkat bl.a.
Pär Hallström, professor
Jori Munukka, docent Hugo Tiberg, professor Magnus Hermansson, hovrättsassessor Hans Danelius, f.d. justitieråd Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman Fredrik Sjövall, tingsfiskal Bertil Roth, ambassadör