Notiser

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringen har utnämnt Justitierådet tillika avdelningsordföranden Dag Victor att vara justitieråd i Högsta domstolen (2011-02-17).

 

Hovrätterna
Regeringen har anställt f.d. lagmannen Karl-Gunnar Ekeberg på en tidsbegränsad anställning som hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland (2011-02-10). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johan Hedberg till hovrättsassessor (2011-02-28), hovrättsfiskalen Charlotte Svanström till hovrättsassessor (201103-04), hovrättsfiskalen Erik Hällströmer till hovrättsassessor (201103-10). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Peter Kriström till hovrättsassessor (2011-03-01).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Erik Mellstrand till kammarrättsassessor (2011-02-01)

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Klas Johansson som länspolismästare vid Polismyndigheten i Hallands län (2011-0303).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har beslutat att anställa universitetslektor Karin Åhman som professor i offentlig rätt (2011-03-01), universitetslektor Mårten Schultz som professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt (201103-01). Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta jur. dr Kenneth Nordback som docent i processrätt (2011-0126).

 

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Ellinor Dahl, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan
Danelius, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Magnus Fridh, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Cathérine Glimstedt, Advokatfirman Norelid & Holm KB, Stockholm, Christian Hallberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Homan Hamzeh, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anna Holmén, Amber Advokater Jönköping KB, Jönköping, Tobias Hultén, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Lisa Ingram, Advokatfirman DLA Nordic KB, Stockholm, Henrik Jansson, Advokatfirman Lars Berlin AB, Bålsta, Göran Johansson, Eversheds Södermark Advokatbyrå AB, Stockholm, Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Marcus Larsson, Advokatbyrå Marie Lagerlöf AB, Malmö, Kristina Tunkrans Lidehorn, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Nils-Taro Lock,

356 Notiser SvJT 2011 Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jonatan Lundgren, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Josefin Lönnborg, McGuireWoods London LLP, London, Katja Muturi, Advokatbyrån Omnia AB, Södertälje, Johan Norström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jens-Victor Palm, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Markus Ribbing, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Sara Rydefjärd, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Cecilia Stråle, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Wojciech Plewinski (reg. EUadvokat), Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Matthias Pannier (reg. EU-advokat), Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (2011-02-25).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 265–356) har medverkat bl.a.
Stefan Lindskog, justitieråd
Ulrik Hägge, advokat
John Temple Lang, jur. dr
Barbro Thorblad, generaldirektör
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Sven Å Christianson, professor
Ida Otken Eriksson, advokat
Martin Mörk, jur. kand.
Ulf Öberg, advokat
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, föredragande