Notiser

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 16 februari 2012 utnämnt
Margareta Bergström till president i Hovrätten för Övre Norrland. Margareta Bergström är generaldirektör för Brottsoffermyndigheten sedan 2005. Dessförinnan var hon rådman i Umeå tingsrätt 1998–2004. Margareta Bergström har även varit revisionssekreterare i Högsta domstolen, högskoleadjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet och kommunjurist. Hon förordnades som hovrättsassessor 1988. Margareta Bergström tillträder den 1 september 2012.

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Lars Dirke att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2012-02-16), ämnessakkunnige Dag Feurst att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2012-02-16). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalerna Hedvig Burman och Malin Stensbäck till hovrättsassessorer (2012-02-24). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Karin Björklund till hovrättsassessor (201203-01), hovrättsfiskalen Catharina Adlercreutz till hovrättsassessor (2012-03-06).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
tf. rådmannen Urban Lund att vara rådman i Växjö tingsrätt (2012-02-09). hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Erica Hemtke att vara chefsrådman i Solna tingsrätt (2012-02-16), rådmannen Björn Lindén att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (2012-02-16),

rådmannen Anders Bengtsson att vara chefsrådman i Växjö tingsrätt (2012-02-16), chefsrådmannen Monica Felding att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt (2012-02-16), rättssakkunniga Sofia Jungstedt att vara rådman i Solna tingsrätt (2012-02-16), utredningssekreteraren Daniel
Gustavsson att vara rådman i
Uppsala tingsrätt (2012-02-16), hovrättsrådet Ola Wärbo att vara rådman i Umeå tingsrätt (2012-02-16), kronofogden Eva Alsin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Göteborgs tingsrätt (2012-02-16), rådmannen Petra Sjölén Kruse att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt (2012-03-08).

Universiteten
Uppsala universitet har anställt
Margareta Brattström som professor i civilrätt, särskilt familjerätt fr.o.m. 1 juli 2011, Anna Singer som professor i civilrätt, särskilt familjerätt fr.o.m. 1 juli 2011, Daniel Stattin som professor i civilrätt, särskilt associationsrätt fr.o.m. 1 oktober 2011,

Foto: Leif Milling

312 Notiser SvJT 2012 Laila Zackariasson som professor i civilrätt fr.o.m. 1 november 2011, Claes Lernestedt som professor i straffrätt fr.o.m. 1 november 2011, Olle Lundin som professor i förvaltningsrätt fr.o.m. 1 december 2011. Uppsala universitet har antagit Torbjörn Ingvarsson som docent i civilrätt fr.o.m. 15 juni 2011, Jan Bjuvberg som docent i företagsrätt fr.o.m. 14 oktober 2011, Erika P Björkdahl som docent i civilrätt fr.o.m. 14 oktober 2011, Sandra Friberg som docent i civilrätt fr.o.m. 2 februari 2012.

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Hampus Allerstrand, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Charles Andersson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Jenny
Bengtsson, Ramberg Advokater
AB, Stockholm, Tomas Carlmark,
Advokatfirman Allians T Dahlin
AB, Stockholm, Ida Christensson,
Advokatfirman
Vinge KB, Malmö, Pontus Danielson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Martina Engström
Etemad, White & Case Advokat
aktiebolag, Stockholm, Florian
Geissler, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm, Elin
Gilmark, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm, Christian Gunnarsson, MAQS Law

Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Joel Gustafsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Adam Göransson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ellinor Heiroth, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Lukas
Holmén, Advokatfirman Vinge
KB, Stockholm, Ida Häggström,
Frank Advokatbyrå AB, Stock
holm, Christian Johard, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Katarina Kuuskoski,
Baker & McKenzie Advokatbyrå
KB, Stockholm, Nils Lundgren,
Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm, Oskar Meidal, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Pedersen, Advokatfirman Pedersen AB, Stockholm, Magnus
Pärssinen, Hannes Snellman Ad
vokatbyrå AB, Stockholm, Kristoffer Roos, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Erika Rosenberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Per
Henrik Schönberg, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Kristian Shumkov, Juristfirman Christian Shumkov AB, Själevad, Helena Sjöholm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Carl Skårman, Foyen Advokatfirma AB, Göteborg, Patrik
Westerlund, Prohibera AB, Göte
borg, Martin Åkerman, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Malmö (2012-02-24).

I detta häfte (s. 197–312) har medverkat bl.a.
Sara Landström, fil. dr

Rebecca Willén, doktorand

Eric Bylander, docent

Märta C. Johansson, universitetslektor

Hans Nicander, advokat

Rebecca Stern, jur. dr

Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman

Curt Riberdahl, professor emeritus

Christina Ramberg, professor