Notiser

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Emma Ovesdotter
Degerfeldt till hovrättsassessor (2012-08-23), hovrättsfiskalen Petra Klämfeldt
Forslid till hovrättsassessor (201208-29), hovrättsfiskalen Carl Wetter till hovrättsassessor (2012-09-12), hovrättsfiskalen Daniel Eriksson till hovrättsassessor (2012-09-20). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Anna Skytte till hovrättsassessor (2012-09-01).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt departementsrådet Christina Eng att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (201209-20). Kammarrätten i Sundsvall har förordnat kammarrättsfiskalen Geir Nordqvist till kammarrättsassessor (2012-10-01). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalerna Mats Ihlbom och Kristian Karlemon till kammarrättsassessorer (2012-09-14).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kammaråklagaren Peter Winge att vara rådman i Södertälje tingsrätt (2012-09-13), tekniska konsulten Ola Lindstrand att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2012-09-13), kammaråklagaren Bengt Åsbäck von Meyburg att vara rådman i Ystads tingsrätt (2012-09-20).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Thorbjörn Lindvall att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2012-09-13).

Polisväsendet
Regeringen har förordnat Erik Steen att vara chef för Polismyndigheten i Uppsala (201209-20).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Charlotte Andreasson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Christian Arnbom, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Magnus Bengtsson, Advokatbyrån Ranstam & Partners AB, Malmö, Lars Bentley, Advokatfirman Ålhed AB, Nacka, Ann-Louise Berndtzen,
Foyen Advokatfirma AB, Göteborg, Lisa Björk, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, David Björne, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Mathias Blomberg, Igne Juristbyrå AB, Umeå, Sara Boklund, Advokathuset Brämberg & Rydén HB, Lund, Minna Boström,
Advokatfirman Sweger AB, Stockholm, Jakob Broman, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Babak
Dadvar, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Mats
Dahlberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Lisa Dybeck, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jonas Edward, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Johan Elfström, Advokaterna Liman & Partners AB, Stockholm, Jenny
Elofsson, Time Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna Mirek Engström,
Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jan Eriksson, Alrutz‘ Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl
Fahleryd, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Alain Farana, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Giselsson, Advokatfirman Delmar Henrysson, Landskrona, Malin Gustafsson, Alrutz‘ Advokatbyrå AB, Stockholm, Amin Hadj-Abderrahmane, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, The-

884 Notiser SvJT 2012 rese Hallbergson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Maria
Hanbo, Advokatfirman Oebergs AB, Stockholm, Tora Hansjons,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emilie Hillert, Process Advokatbyrå Hillert Hurtig Massi HB, Stockholm, Christian Holmberg,
Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Rickard Hulling, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg, Matthias Johansson,
Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Pär Johansson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Henrik Jäger, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Jessica Karlsson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Linda Karlsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Mikael Knutsson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Pernilla Larsson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Inga-Sara Liljedahl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, David Lindberg, Advokatfirman Allians H Nilsson AB, Karlstad, Anna-Maria Lindfjord,
Advokatfirman Gunilla Johansson AB, Varberg, Mathias Lindqvist,
Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Jakob Machuca, Hanssons Advokatbyrå, Härnösand, Helena Olenmark
Malmström, Advokatfirman Glimstedt i Lund AB, Lund, Katja
Meitz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Joel Mårtensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Mörk, Advokatfirman Öberg & Associés AB, Stockholm, Emma
Nilsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Sofia
Nilsson, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Nina
Norberg, Advokatfirman Hans Bredberg AB, Stockholm, Josefina
Norman, Advokat Lars Milberg AB, Ystad, Johan Norrlin, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB, Växjö, Pontus Nylander, Lofalk Advokatbyrå AB, Stockholm, Jens Nyström,
Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Marigó Oulis, Setterwalls Advokat-

byrå AB, Stockholm, Peder Oxhammar, Peder Oxhammmar Intellectual Property AB, Sollentuna, Bita Pourmotamed, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Vlora Regjepaj, Advokatfirman Bergmyr & Partners HB, Malmö, Malin Rosenfeldt, Crusner Advokatbyrå Ab, Borås, Nicolaus
Rubensson, Daar Strandberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus
Rydberg, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Erik Rynhag, ADN Law Advokatfirma AB, Stockholm, Henrik Saalman, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Louise Brorsson
Salomon, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Nina Sandberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Markus Sanderfelt,
Advokatfirman Gärde & Partners AB, Stockholm, Ylva Segner, Juristfirman Ylva Segner AB, Visby, Johan Sjögren, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå AB, Stockholm, David Skalin, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Fredrik Stjernström,
White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Svensson, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Andreas Säfstrand, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Johan Thiman, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Jenny Tisell, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Kristina Tollbäck,
Advokatbolaget Senkul AB, Stockholm, Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Stockholm, Alexis J:son Wahlström, Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB, Stockholm, Michael Wernstedt, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sofia Wrååk, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotta Wälsäter, Foyen Advokatfirma AB, Malmö (2012-08-31).


Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta jur. dr Caroline Taube som docent i konstitutionell rätt (201209-03).