Notiser

 

Regeringskansliet
Regeringen har anställt Göran Millbert att vara departementsråd i Regeringskansliet (2013-05-02), John Ahlberk att vara departementsråd i Regeringskansliet (2013-05-30).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt miljöchefen Yvonne Eklund att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2013-05-16), kammaråklagaren Ingrid Brunmarker att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2013-06-13). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Emil Karlsson till hovrättsassessor (2013-05-07), hovrättsfiskalen Fredrik Öberg till hovrättsassessor (2013-06-15). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Sandra Mizani Moradi till hovrättsassessor (2013-06-20).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Björn Johansson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande avdelning i Kammarrätten i Sundsvall (201305-16), förvaltningsjuristen Gunnel
Wadsten att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (2013-15-16), kammarrättsrådet Ewa Hagard Linander att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande avdelning i Kammarrätten i Göteborg (2013-06-05). kammarrättsrådet Bengt Green att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2013-06-13), skattejuristen Cathrine Rosell att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2013-06-13). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Malin Albertsson till kammarrättsassessor (2013-06-14).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Stefan Nilsson att vara lagman i Vänersborgs tingsrätt (2013-05-16), miljöskyddshandläggaren Erik
Olauson och miljöansvariga Camilla Wolf-Watz att vara tekniska råd i tingsrätterna (2013-05-23). lagmannen Pia Johansson att vara lagman i Halmstads tingsrätt (2013-06-13), chefsrådmannen Thed Adelswärd att vara chefsrådman i Lunds tingsrätt (2013-06-13), rådmannen Annika Friberg och tf. rådmannen Jonas Lindgren att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt (2013-06-13), affärschefen Börje Nordström att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2013-06-13), beredningschefen Ulrika Kvarnsjö att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2013-06-05), justitiesekreteraren Magnus Wulkan, rådmannen Olof Roos och biträdande chefsjuristen Björn Malmqvist att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2013-06-27), tf. rådmannen Charlotta
Hållenius att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2013-0627).

 

752 Notiser SvJT 2013 Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Catharina
Laestadius att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad (2013-15-16), bolagsjuristen Anna Sivlér, jur.kand. Jonas Hägerlind, tf. rådmännen Eva Westerlund och Anna Hjärtberg Wernqvist samt processföraren Eva Danell Forsberg att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Luleå (201315-16), rådmännen Marie-Louise Kraft och Ann-Louise Björnsson att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2013-06-13).

 

Polisväsendet
Regeringen har förordnat Stephen Jerand att vara chef för Polismyndigheten i Jämtlands län (2013-05-08), Krister Sandqvist att vara chef för Polismyndigheten i Västerbottens län (2013-05-08).


    Regeringen har anställt Henrik Malmquist att vara rikskriminalchef (2013-06-27), Klas Johansson att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne (2013-0627).

 

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt rådmannen Thomas Hägglöf att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå (201305-23), tf. hyresrådet Stefan Lönqvist att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Göteborg (2013-06-05).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta jur. dr Marianne
Dahlén till docent i rättshistoria och jur. dr Carl Martin Gölstam till docent i civilrätt (2013-0613).

I detta häfte (s. 645–752) har medverkat bl.a.
Magnus Gulliksson, doktorand
Richard Hager, jur. dr
Olle Abrahamsson, rättschef
Inger Söderholm, lagman
Emma Regnér, hovrättsassessor
Réka Gödri-Mártis, hovrättsassessor
Finn Madsen, advokat