Notiser

 

 

Nya lagmän
Regeringen har den 19 september 2013 utnämnt lagmannen Stefan
Strömberg att vara lagman i Stockholms tingsrätt. Stefan Strömberg tillträder den 1 november 2013. Se mer om Stefan Strömberg i SvJT 1998 s. 612 (med porträtt), 2004 s. 884 och 2009 s. 133.

 

Regeringen har den 19 september 2013 utnämnt riksrevisorn Gudrun
Antemar att vara lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Gudrun Antemar tillträder den 15 oktober 2013. Se mer om Gudrun Antemar i SvJT 2004 s. 202 (med porträtt).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Matz Mårtensson, verksjuristen Åsa Toll och utredningssekreteraren Marie Wettersten att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2013-0919).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Karin Sandahl att vara rådman i Solna tingsrätt (2013-09-19), kammaråklagaren Marie-Louise
Eskilstorp att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2013-09-19).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt processföraren Maria Dahlqvist att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2013-08-29), processföraren Mikael Klint, kompetensutvecklaren Jennifer
Moore Peterson, rättslige specialisten Magnus Nylander och föredraganden Per-Åke Pettersson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2013-09-19).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Fredrika Allard, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm, Erik
Annerstedt, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Tina Asp,
Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Anna Berntsson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm,

Erik B:son Blomberg, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Adrienne
Bonde, Advokat Nils Uggla AB, Stockholm, Kerstin Brinnen,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karl-Oscar
Dalin, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Katarina Edgren,
ALWå Advokatbyrå AB, Helsingborg, Johan Edward, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Jessica Eijvergård, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Erika Falk, Appelli Advokater AB, Falun, Emma Gillberg, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Robin Grönvall, Lagerling & Hansson Advokatbyrå HB, Stockholm, Gustaf Günther, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Niklas Forsmark
Helmer, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Dan Hoflund, Hoflund Juridik AB, Stockholm, Ninni Holfve, Advokatfirman Suzanne Johanson AB, Stockholm, Jessica Holm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Wendela Hårdemark, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Anders
Ingvarson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Ingrid Jaldin, Hellex Juristfirma AB, Göteborg, Martin Johansson,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Karolin Karlsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Janne
Krekola, Krekola Juristbyrå,

SvJT 2013 Personalnotiser 903 Eskilstuna, Karin ter Vehn Lexell,
Hellex Juristfirma AB, Göteborg, Sophia Linderstam, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Pontus Luthman, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Cecilia Lönn, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Magnusson, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB, Stockholm, Josefin Mallmin, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Carolina Nilsson, Advokatfirman Tengvall AB, Stockholm, Olof Norberg, Advokatfirman Norberg AB, Stockholm, Gustav Nygren, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Anita Odénius,
Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB, Borlänge, Johan Pieplow, Bergman & Eek Advokat AB, Lund, Rama Sarrafian, Juristfirman Rama Sarrafian AB, Stockholm, Soroush Shahram, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö, Doris Singh, Advokatbyrån Jörgen Hemby AB, Malmö, Amanda Skalin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Amanda Starfelt, von Lode advokat ab, Stockholm, Anna Stenson, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Åsa Stomberg, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Skövde, Sofie 

Strempel, Hans Strempel Advokatbyrå AB, Göteborg, Siri Strömberg,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Malin Sund,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Malin Tiberg, Ramberg Advokater AB, Stockholm, Carolina Tukk, LEX Advokatbyrå HB, Stockholm, Lova Unge, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Daniel Waerme, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ulrica Åkesson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, David Loveday (reg. EU-advokat), Advokatfirman Öberg & Associés AB, Stockholm, Katja Ober (reg. EU-advokat), Advokatfirman Engström & Co AB, Malmö, Sofie
Viktorsson (reg. EU-advokat), Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm (2013-0830).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904 Notiser SvJT 2013 I detta häfte (s. 837–904) jämte bilaga (s. 905–984) har medverkat bl.a.
Filip Bladini, docent
Miram Istner-Byman, jur. kand.
Mosa Sayed, jur. dr
Monica Hall, kanslichef
Bengt Billquist, utskottsråd
Svante O. Johansson, justitieråd
Michael Bogdan, professor