Notiser

 

 

 

Nordiskt Juristmöte i Oslo den 21–22 augusti 2014
I augusti 2014 hålls det ett nordiskt juristmöte i Oslo. De nordiska juristmötena har en lång tradition. Detta är det 40:e mötet. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund — vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister m.fl. — för diskussion i olika ämnen. Ämnesutbudet spänner över ett brett fält. Deltagarantalet ligger vanligen runt drygt 1 000 personer.
    Bland de ämnen som ska avhandlas vid det kommande mötet kan nämnas • Förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis idem) • Hantering av komplexa brottmål i domstolarna • Konsekvenserna av att offentlig information sprids via modern teknik • Dialog mellan den europiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de nationella domstolarna • Intressekonflikter i advokatverksamhet En fullständig förteckning över ämnena finns på mötets hemsida http://nordiskjurist.org/. Där finns också mer information om programmet och om anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalnotiser

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt planeringsdirektören Christine Lager att vara hovrättslagman i Svea hovrätt (2013-11-21). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Christian Stamblewski till hovrättsassessor (2013-10-16), hovrättsfiskalen Elida Sundkvist till hovrättsassessor (2013-11-26). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Sarah Fagerström till hovrättsassessor (2013-11-02).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Anita Linder att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (2013-11-21), rådmannen Johan Sanner att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg (2013-12-12), kammarrättsrådet Gunilla Ericsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2013-12-12). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Charlotta Alsterstad Lindfors till kammarrättsassessor (2013-10-21), kammarrättsfiskalen Camilla Mundt till kammarrättsassessor (2013-12-09).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Solveig Östbye Laitinen och tf. rådmannen Stellan Gylestam att vara rådmän i Ångermanlands tingsrätt (2013-11-14), chefsåklagaren Laila Kirppu att vara lagman i Blekinge tingsrätt (2013-11-21), tf. lagmannen Niklas Lind att vara lagman i Gällivare tingsrätt (2013-11-21), justitiesekreteraren Cecilia Hager att vara rådman i Södertörns tingsrätt (2013-11-21), rättssakkunnige Niklas Schüllerqvist att vara rådman i Södertörns tingsrätt (2013-11-21). föreningsjuristen Fredrik Nydén att vara rådman i Södertörns tingsrätt (2013-11-21), rådmannen Magnus Hjort och departementsrådet Monica Daoson att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2013-12-12).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmännen Peder Liljeqvist och Martin Altenhammar att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2013-12-12).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Thorbjörn Johansson som länspolismästare vid Polismyndigheten i Södermanlands län (2013-12-19), Anders Landén som länspolismästare vid Polismyndigheten Dalarna (2013-12-19).

 

SvJT 2014 Personalnotiser 99 Regeringen har förordnat Dan Persson som chef för Polismyndigheten i Örebro län (2013-12-19).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Evelina Anttila, Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP, New York, Fredrik Christiansson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Carlos Costa, Advokat Curt Andén AB, Eskilstuna, Björn Eriksson, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, Lars Fardnicklasson, Advokatbyrån Fardnicklasson AB, Göteborg, Anders Frick, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emil Fahlén Godö, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emma Gustafsson, Landahl Advokatbyrå AB, Stockholm, Olof Hagberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Sofia Hansson, Kungälvs Humanjuridik AB, Kungälvs Juristbyrå AB, Kungälv, Mats Hultman, Affärsjuridik, Mats Hultman, Lidingö, Jerker Hällqvist, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Charlotta
Järnstedt, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Elna Jönsson, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Kristian Jönsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Annika Kenning, Advokatfirman Wåhlin AB, Stockholm, Jonatan
Lund Kirkhoff, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emelie Krook, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg, Lovisa Nordström Lagerwall, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Margaretha Lewenhagen, Advokatfirman Björn Lindmar AB, Karlskrona, Harem Mahir, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Albert Malmberg, Advokatfirman Rätt & Råd AB, Solna, Jack
Melkemichel, Advokatfirman Gripen AB, Stockholm, Emma Munde, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Stjernström, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Sara Strömvall, Advokatfirman Johan Länström AB, Trelleborg, Jan Stålhandske, Advokatfirman Oebergs AB, Stockholm, Anna Svensson, Advokatbyrån Palm & Nilsson Handelsbolag, Karlskrona, Malin Sörebo, Zedendahl Advokatbyrå i Avesta AB, Avesta, Per
Wiker, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Magnus Wittbom, KLAKarlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Cecilia Åberg, Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke HB, Helsingborg, Ingrid Åbjörnsson, Advokat Maarit Eriksson AB, Stockholm (2013-11-15). Richard Bergflo, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Katrin Berglund,
Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Carl Beyer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Klara Blomkvist, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Caterina Carreman, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Fredrik Eklund, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, John
Engholm, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Anna Forsberg, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Kristian Fredrikson, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Carl Johan Friis, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Åsa Hadartz, Advokat Jan Glimstedt AB, Stenungsund, Mikaela Hahne, Advokat Gunilla Olsson AB, Stockholm, Sophie Lif, Advokatfirman Fernvall AB, Malmö, Carl Lindencrona, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Rikard Lindmark, Juristfirman Åkerblom & Lindmark, Stockholm, Jonas Lindqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Löveborg, Advokatfirman Allians T Dahlin AB, Stockholm, Louise Markgren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Josefine Midander, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Urban Nilsson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Lina Nodby, Advokatfirman Tengvall AB, Stockholm, Charlotte Nordström, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Eva-Lotta Bohman Sallnäs, Rethink Communication AB, Stockholm, Karin Stattin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Sölveland, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Camilla
Zayer, Advokatfirman Defens AB, Stockholm, Fredrik Åkerblom, Juristfirman Åkerblom & Lindmark, Stockholm (2013-12-06).

 

100 Notiser SvJT 2014 I detta häfte (s. 1–100) har medverkat bl.a.
Fredrik Wersäll, hovrättspresident
Aron Verständig, doktorand
Dominique Ritleng, professor
Jan Andersson, professor
Staffan Michelson, advokat