Personalnotiser

 

 

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 2 juni 2016 utnämnt lagmannen Charlotte Brokelind att vara hovrättspresident i Göta hovrätt. Charlotte Brokelind är sedan 2009 lagman i Jönköpings tingsrätt och chef för Hyres- och arrendenämnden i Jönköping. Dessförinnan var hon lagman i Eksjö tingsrätt. Under åren 2001–2006 arbetade hon vid Domstolsverket. Hon har även varit rådman i Jönköpings tingsrätt. Charlotte Brokelind var särskild utredare i Utredningen om hyres- och arrendetvister och har varit svensk representant i Europarådets rådgivande domarkommitté.

 

 

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 30 juni 2016 utnämnt förhandlingschefen Monica Dahlbom att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping. Monica Dahlbom är sedan år 2009 förhandlingschef vid Arbetsgivarverket. Dessförinnan var hon kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping i sex månader. Under åren 1999–2009 arbetade hon vid Domstolsverket, bl.a. som chefsjurist, chef för personalavdelningen och tf. generaldirektör. Hon har även varit rådman i dåvarande Länsrätten i Skåne län och har arbetat i Finansdepartementet. Monica Dahlbom tillträder som kammarrättspresident den 1 november 2016. Foto: Catharina Biesèrt

 

Ny chefsjustitieombudsman
Riksdagen har den 9 juni 2016 valt justitierådet Elisabeth Rynning till ny chefsjustitieombudsman. Hon tillträder som chefs-JO den 5 september och efterträder Elisabet Fura.
    Se mer om Elisabeth Rynning i SvJT 2012 s. 780 (med porträtt).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt tf. avdelningschefen Mats Kager att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2016-06-16), juristen Helena Åhlén, juristen Jonas Gustafsson Silfverberg, rådmannen Sara Norman och justitiesekreteraren Emilie Strömberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2016-06-30). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Elin Widegren till hovrättsassessor (2016-06-01),

SvJT 2016 Personalnotiser 557 hovrättsfiskalen Charlotte Jansson till hovrättsassessor (2016-06-01), hovrättsfiskalen Victor Hensjö till hovrättsassessor (2016-06-01), hovrättsfiskalen Claes Lewenhaupt till hovrättsassessor (2016-06-15), hovrättsfiskalen Erica Forsberg till hovrättsassessor (2016-07-01), hovrättsfiskalen Cecilia Johansson till hovrättsassessor (2016-07-01), hovrättsfiskalen Johan Lundqvist till hovrättsassessor (2016-07-16), hovrättsfiskalen Erik Blommé till hovrättsassessor (2016-07-29), hovrättsfiskalen Hanna Oljelund till hovrättsassessor (2016-07-15), hovrättsfiskalen Johan Blomqvist till hovrättsassessor (2016-07-21), hovrättsfiskalen Sofie Westlin till hovrättsassessor (2016-08-17). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Sofia Lyth till hovrättsassessor (2016-05-25), hovrättsfiskalen Josefine Wendel till hovrättsassessor (2016-07-20). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Irene Falk till hovrättsassessor (2016-08-20), hovrättsfiskalen Emma Granberg till hovrättsassessor (2016-09-20).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Karin Benson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2016-05-19), f.d. rådmannen Birgitta Laestander, rådmännen Erik Hjulström och Lena
Axelsson, beredningschefen Magnus Mathiasson samt rådmännen Daniel
Sjölund och Eva Gullfeldt att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2016-06-16). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Torsson till kammarrättsassessor (2016-0605). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Hanna Shev till kammarrättsassessor (2016-0701).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Peter Winge att vara rådman i Nacka tingsrätt (2016-05-19), universitetsadjunkten Jesper Blomberg att vara rådman i Växjö tingsrätt (2016-05-19), föredraganden Stefan Mattsson att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (2016-05-19), förrättningslantmätaren Britt-Inger Rönnbäck att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-05-19), förrättningslantmätaren Nils Persson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-05-19), miljöspecialisten Ulrika Haapaniemi att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-05-19), rådmännen Erik Högdahl och Jan Bengtsson att vara chefsrådmän i Västmanlands tingsrätt (2016-05-26), hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Niklas Rundberg och rådmannen Henrik Elfving att vara chefsrådmän i Kalmar tingsrätt (2016-05-26), chefsrådmannen Dan Sjåstad att vara lagman i Blekinge tingsrätt (2016-06-16),

558 Notiser SvJT 2016

 

 

hovrättsrådet Anna Kramer att vara rådman i Jönköpings tingsrätt (2016-06-16), utredningssekreteraren Elisabet Rune att vara rådman i Malmö tingsrätt (2016-06-16), rättsrådet David Viktorsson Harrby och rådmannen Annica Borgerud
Kjellsson att vara rådmän i Västmanlands tingsrätt (2016-06-22), hovrättsrådet Helena Josefsson att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (2016-06-22), rättschefen Mikael Forsgren att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt (2016-06-30), rådmannen Marianne Forsberg, ämnesrådet Gunilla Berglund och rådmannen Karin Röckert att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2016-06-30), utredningssekreteraren Anna Hannell att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2016-06-30), verksamhetsutvecklaren Malin Käll och rättssakkunnige Johan Nordin att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2016-06-30), hovrättsrådet Gunilla Carle De Verdier, administrativa direktören Marcus
Isgren, rättssakkunniga Anna Rosenmüller och tf. rådmannen Lisa Anestål att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2016-06-30), planhandläggaren Ewa Andrén Holst att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2016-06-30), chefsrådmannen Lena Egelin att vara lagman i Solna tingsrätt (2016-0630), departementsrådet Per Lennerbrant att vara lagman i Eskilstuna tingsrätt (2016-06-30). Regeringen har anställt rådmannen Carl-Erling Halldin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Gällivare tingsrätt (2016-06-30).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Per Hansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö (2016-05-19), kanslirådet Christoffer Andersson Calafatis, föredraganden Ulrika Kullman, kanslirådet Charlotte Mattsson, föredraganden Maria Malmgren, justitiesekreteraren Ulrika Melaner, föredraganden Eva Norling och utredningssekreteraren Rosmarie Jansson Håvik att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2016-06-16), administrativa direktörerna Christina Helldén och Elin Buch samt tf. rådmannen Josefine Andersson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2016-06-16), tf. rådmannen Caroline Björk, juristen Malin Albertsson, justitiesekreteraren Jan Finander, rättsliga experten Maria Kållberg och hovrättsassessorn Lucie Macek på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2016-06-22), rådmannen Mikael Ohlsson att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö (2016-06-30).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Eugen Alm, Advokatfirman Defens B, Stockholm, Ulrika Block, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Johanna Carlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Emma Danielsson, Christensson & Roth Ad-

SvJT 2016 Personalnotiser 559 vokater AB, Stockholm, Fredrik Elveros, Advokatbolaget Gullesjö HB, Skellefteå, Vaiva Burgyté Eriksson, Baumgarten Byström Rooth & Partners Advokater AB, Stockholm, Olof Espmarker, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö, Johannes Färje, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan Grahn, Mina Advokater i Sverige AB, Stockholm, Hannah Haviland
Gröndahl, Baumgarten Byström Rooth & Partners Advokater AB, Stockholm, Sara Haidari, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Ulrika Lundström Hedström, Bergquist & Partners Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria
Stål Lindgren, Jur kand Maria Stål Lindgren AB, Västerås, Jean Lo, Gärde Wesslau Advokatbyrå AB, Göteborg, Emma Magnusson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Johan Nilsson, Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB, Malmö, Debbie Nujen, Innerstans Advokatbyrå Kommanditbolag, Stockholm, Kristoffer Persson, Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB, Helsingborg, Anna Lööv Schöning, Cityadvokaterna i Malmö HB, Malmö, Helena Schenck Stendal, Andulf Advokat AB, Stockholm, Emma Svensson, F Victors Advokatbyrå HB, Östersund, Christopher Tehrani, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Daniel Thorbjörnsson, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Johan Thörn, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Christina Billing Thörngren, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm (2016-05-13). Niklas Andersson, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg, Marie Andrée,
ALWå Advokatbyrå AB, Helsingborg, Martin Bjurenlind, Advokaterna Hurtig & Partners AB, Varberg, Mikael Bolling, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Kristoffer Clausen, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Katarina Davidsson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anne Eriksson, Advokaterna A & Partners HB, Malmö, Kristoffer
Franzkeit, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Dariush Gol, Advokatgruppen i Stockholm AB, Stockholm, Johan Grenefalk, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Karl Guterstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Josephine Hedström, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Anders Hejdeman, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Oskar Hjärpe, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Carl Jernström, Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, Göteborg, Hampus Johansson, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå, Christina Karlsson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Carl
Levin, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Isabel Lindeberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Johan Lindgren, Advokatfirman Anita Carlsson AB, Malmö, Johanna Lindqvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Milan Miljkovic, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Carl-Gustav Nilsson, Juristfirman Carl-Gustav Nilsson AB, Viken, Caroline Nilsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Lina Nilsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Marcus Nivinger, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Alexander Norman, Zedendahl Advokatbyrå Norman AB, Uppsala, Azra Osmancevic, Kastell Advokatbyrå AB, Stockholm, Isac Outinen, 7wise Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan
Ragnar, Rosholm Dell Advokatbyrå AB, Växjö, Clara Rohlin, Advokatbyrån Marin Cullberg AB, Stockholm, Shirin Saif, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Edward af Sandeberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Christina Sebelius-Frost, JUROCON AB, Båstad, Fredrik Seemann, Advokatfirman Norelid & Holm AB, Stockholm, Karin Sliwinska,
Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Göran Sonstrand, Advokatbyrån Sörmdal AB, Spånga, Johanna Sundman, Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB, Malmö, Carl-Magnus Uggla, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm,

560 Notiser SvJT 2016

 

 

Sanna Älgekrans, Wallin Advokatbyrå AB, Uppsala, Jonas Öqvist, Advokatfirman Morris AB, Göteborg (2016-06-09).

 

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har beslutat befordra Anna Jonsson Cornell till professor i komparativ konstitutionell rätt (2016-07-01), Joel Samuelsson till professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt (201607-01). Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta jur.dr Johan Höök som docent i offentlig rätt (2016-02-18), jur.dr Lars Samuelsson som docent i finansrätt (2016-05-10), jur.dr Stojan Arnerstål som docent i civilrätt (2016-06-08).

 

 

 

 

I detta häfte (s. 485–560) har medverkat bl.a.
Niklas Elofsson, advokat
Ove Bring, professor
Inger Österdahl, professor
Ulf Bergquist, advokat
Gabriel Yusuf, advokat
Therése Fridström Montoya, jur.dr
Martin Sunnqvist, rådman och jur.dr
Jakob Heidbrink, docent