Inledning — Tore Almén 100 år

 

 

Tore Almén var en av grundarna av Svensk Juristtidning. Han avled den 14 mars 1919.

 

Tore Alméns minnesfond — vars ändamål är "att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap" — har till hundraårsminnet av hans död bjudit in ett antal framstående jurister att skriva texter med anknytning till de delar av civilrätten som Tore Almén verkade inom.

 

Svensk Juristtidnings redaktion har beslutat att tillägna Tore Almén hela detta häfte av tidningen. Texterna är i första hand en hyllning till grundaren. En förhoppning är att de också ska kunna bidra till den rättsvetenskapliga diskussionen och vara till nytta i det praktiska rättslivet.

 

Torgny Håstad, ordförande i styrelsen, Stiftelsen Tore Alméns minnesfond

 

Thomas Pettersson, tf. redaktör, Svensk Juristtidning