Personalnotiser Hovrätterna
Regeringen har utnämnt kommunjuristen Marianne Wikman Ahlberg att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2019-02-14). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Sophie Lidholm till hovrättsassessor (2019-02-14), hovrättsfiskalen Anna Ziesnitz till hovrättsassessor (2019-03-16). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Karin Wittenberg till hovrättsassessor (2019-03-22), hovrättsfiskalen Charlotte Olvon till hovrättsassessor (2019-04-04).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Anders Dereborg att vara lagman i Attunda tingsrätt (2019-02-14), lagmannen Eva-Lena Norgren att vara lagman i Södertörns tingsrätt (2019-02-14), tf. rådmannen Ulf Walther att vara rådman i Uppsala tingsrätt (201902-14), tf. rådmannen Victoria Håpnes att vara rådman i Värmlands tingsrätt (2019-02-14), hovrättsrådet Katarina Brodin att vara rådman i Umeå tingsrätt (201902-14).

 

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta Maria Grahn Farley som docent i offentlig rätt (2019-01-23).

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 189–327) har medverkat bl.a.
Anders Knutsson, f.d. justitieråd
Hilde Hauge, professor
Johnny Herre, justitieråd
Torgny Håstad, f.d. justitieråd
Bert Lehrberg, professor
Peter Møgelvang-Hansen, professor emeritus
Christina Ramberg, professor
Björn Sandvik, professor
Ola Svensson, docent
Laila Zackariasson, professor