Inledning

 

 

Vi kommer att minnas 2020 som året då Sverige och övriga världen drabbades av coronapandemin. Ett tidigare okänt virus, SARS-CoV-2, spred sig snabbt och orsakade den influensaliknande sjukdomen covid-19. Många människor drabbades svårt av virusets spridning. Det är fortfarande för tidigt att slutligt summera antalet döda och svårt sjuka på grund av viruset.

 

Ett omfattande arbete har utförts — och utförs — för att minska smittspridningen. I det arbetet har för svensk del Folkhälsomyndigheten haft ett övergripande ansvar. Pandemin har också föranlett särskilda åtgärder från lagstiftarens sida. Det kan konstateras att ett globalt virusutbrott av detta slag innefattar flera rättsligt intressanta aspekter.

 

Det här numret av Svensk Juristtidning är ett temanummer som handlar bl.a. om olika konstitutionella perspektiv på coronapandemin. I denna del innehåller häftet bidrag från den rättsvetenskapliga diskussionen i Sverige och andra nordiska länder.

 

Professorerna Iain Cameron och Anna Jonsson Cornell vid Uppsala universitet har varit initiativtagare till temahäftet. En närmare presentation av häftets innehåll i de konstitutionella delarna finns i deras text ”Rättsliga åtgärder med anledning av Covid-19 i Sverige, Finland, Norge och Danmark — en introduktion”, SvJT 2020 s. 1078. Utöver denna del innehåller häftet en artikel av professor Mårten Schultz om epidemier och ersättning, som tar sin utgångspunkt i coronapandemin. Även redogörelsen för lagstiftning i riksdagen våren 2020 präglas av den särskilda situation som rått under året.

 

Redaktionen tackar initiativtagarna och övriga artikelförfattare för deras intressanta bidrag.

 

 

Thomas Pettersson, Redaktör