Personalnotiser

Ny generaldirektör för Kriminalvården
Regeringen anställde den 13 februari 2020 Martin Holmgren att vara gene
raldirektör och chef för Kriminalvården. Han tillträdde sin tjänst den 2 mars. Martin Holmgren var sedan 2014 generaldirektör för Domstolsverket. Se mer om Martin Holmgren i SvJT 2014 s. 428 (med porträtt).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
Fredrik Landgren att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2020-02-13). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Jessica Wangvik till hovrättsassessor (2020-02-05).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
Annica Kullander att vara rådman i Linköpings tingsrätt (2020-02-20).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
Åsa Holm för en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2020-02-20).

Notiser SvJT 2020 296

I detta häfte (s. 205–296) har medverkat bl.a.
Anders Perklev, hovrättspresident

Anna Zotééva, jur.kand.

Ola Linder, jur.kand.

Klara Rolfart, jurist

Eivind Torp, docent

Olle Andersson, jur.kand.

Dan Hanqvist, advokat

Hugo Tiberg, professor emeritus