Personalnotiser

 

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt Carina Gabrielsson Tolke att vara hovrättslagman i Göta hovrätt (2020-0409), Anna Graninger att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2020-04-09), Ulrik Lönnmyr att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt (2020-04-09).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt Magdalena Hägg Bergvall att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2020-04-09), Märit Bergendahl att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (2020-0409), Eva-Lotta Johansson, Andreas Rung och Sari Raatesalmi att vara rådmän i Västmanlands tingsrätt (2020-04-09), Mattias Bjuhr att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2020-04-09).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Sandra Andersson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Jennifer Aronsson, Wennberg & Glommen Advokaterna i Väst AB, Borås, Jon Bartholdsson, Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Alex Bloch, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm, Caroline Bogemyr, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Pernilla Bussman, AE Nyströms Advokatbyrå AB, Stockholm, Nina Bennet Crafoord, Nina Bennet AB, Stockholm, Mattias
Tillkvist Ekman, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Alexander Engström, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Ersson,
Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Jens Fallgren, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Dario Gagula, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm, Richard Grön, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Louice Gustavsson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö, Josefina Hallin, WERKS Advokater AB, Göteborg, Dhurata Hasani,
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Adam Tedeborg Hillbom,
A Tedeborg Advokatbyrå AB, Gävle, Staffan Hillström, Jur kand Staffan Hillström Aktiebolag, Östersund, Ninni Holfve, Stockholms familjerättsadvokat AB, Täby, Niklas Dahlbeck Jalakas, Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB, Stockholm, Mika Jordan, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Elsa Karlefors, Advokatfirman Sweger & Boström KB,

Notiser SvJT 2020 514

Stockholm, Linda Källström, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Louise
Lindahl, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Eric Lindgren, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Isabelle Lundin, Advokathuset Actus AB, Eskilstuna, Gabriel Löwander, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm, Sarah
Moghadasi, Advokatbyrån Vigilo AB, Uppsala, Askar Nouri, Advokaterna Justitia AB, Göteborg, Marcus Olausson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Daniel Orrö, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Johanna Persson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Silfverberg,
TED Law AB, Stockholm, Emma Johannesson Sjöman, Front Advokater AB, Göteborg, Mikael Smedeby, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Caroline
Staffansson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Oskar Svenburg,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Rebecka Tenenbaum, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Tobias Thind Tornkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Nicole Trinh, Advokatbyrån Maria Turesson AB, Stockholm, Sofia Wallén, C J Advokatbyrå AB, Boden, Petros Vardanian,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Ludvig Wettergren,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lisa Wikner, Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke HB, Helsingborg, Cemal Özkan, Advokatbyrån Dubio AB, Stockholm (2020-04-16).

 

Statens haverikommission
Regeringen har anställt John Ahlbeck att vara generaldirektör och chef för Statens haverikommission (2020-04-09).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 377– 514) har medverkat bl.a.
Anna Jonsson Cornell, professor
Ulf Lundqvist, docent
Jakob Andersson, jur.kand.
Christina Allard, biträdande professor
Malin Brännström, postdoktor
Lars Heuman, professor