Kontakta oss

Redaktör och ansvarig utgivare
Thomas Pettersson

 

Redaktionssekrerare
Petter Söderbäck

Elin Tysklind

Fanny Grinbaum

Redaktionsassistent/webmaster
Linnea Harnesk 


E-postadresser till ovanstående personer följer mönstret: fornamn.efternamn[at]svjt.se

 

För författare: Skrivregler och andra villkor för publicering

 

Information till medlemmar, prenumeranter, författare och webbesökare med anledning av dataskyddsförordningen

   
   
Kundtjänst och prenumerationsfrågor 
Svensk Juristtidning 
Box 1994 
751 49 Uppsala 
E-post: svjt@iustus.se 
Telefon: 018-650 330

ISSN 2002-407