Straffregister i Finland. Finland har hitintills icke haft ett enligt moderna principer ordnat straffregisterväsende. De uppgifter, som anses tillhöra ett straffregister, hava införts uti kyrkoböckerna, förda av prästerskapet i landets evangelisk-lutherska församlingar och av föreståndarna för andra i landet existerande församlingar och tolererade dissentersamfund. Genom en förordning av den 9 juli 1918 har påbjudits införandet av ett för hela landet gemensamt straffregister. Dess upprättande och förande tillhör justitieexpeditionens i senaten statistiska byrå.