UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv. Avd. II 1924. Hft. 2—3 Ny lagstiftning om förmynderskap (s. 217—677).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1924 hft 4—5: Axel Brusewitz, Den svenska utrikesnämndens norska och danska paralleller (s. 285316); Hjalmar Haralds, Folkrepresentativt statsorgan. En teori om folkrepresentationen av svenskt ursprung (s. 337—344); Birger Wedberg, "Kongl. Maj:ts höga namns stämpel". Några anteckningar (s. 369—387).
    Svenska Stadsförbundets tidskrift 1924 hft 7—8: G. Schlyter, Statliga och kommunala åtgärder för främjande av krematorieväsendet (s. 412—425); Kommunalskattereformen. Redogörelse för 1921 års kommunalskattekommittés förslag (s. 431—439); Sven Lawski, Polisfrågans behandling under de senare åren (s. 465—472); Kurt Bergström, Hyresstegringslagstiftningens facit (s.472—477); Den nya lagen om återköpsrätt (s. 480—485).
    Sociala meddelanden 1924 hft 10—12: Fylleriförseelserna under tredje kvartalet 1924 (s. 901—904); Fylleriförseelserna under åren 19171922 (s. 939 —965); Övervakandet av utlänningar i riket (s. 965—968).
    Tiden 1924 hft 5—8: Vilhelm Lundstedt, Sken eller verklighet i fredspolitiken. Svar till professor Undén (s. 334—348); Alrik Jacobi, Statssekreterarna och politiken (s. 455—460).

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.