BITRÄDANDE DOMARE, FÖRSTE OCH ANDRE NOTARIER I DOMSAGORNA UNDER ÅR 1924.
    Med stöd av arbetsredogörelserna för domsagorna har uppgjorts följande översikt över användningen av rättsbildade biträden under år 1924.

Biträdande domare.

Svea hovrätt.

    Södra Roslags domsaga: v. hhvd. Lennart Axel Ludvig Almqvist, chef för inskrivningsavd. 1/1—31/12.
    Sollentuna och Färentuna: v. hhvd. Herbert Fagerström 1/1—20/4, 25/10—31/12; v. hhvd. Tord Carl Johan Sandström 2¼—24/10.
    Södertörns: v. hhvd. Arne Helgo Söderberg 1/1—31/12.
    Oppunda och Villåttinge: Emanuel Edlund 1/1—10/2; v. hhvd. Folke Wiberg 11/2—31/8; v. hhvd. Birger Jacobsson 1/9—31/12.
    Falu: v. hhvd. Carl Axel Wilhelm Haraldsson 1/1—30/6.
    Ovansiljans: Nils Olof Bärnheim 1/1—30/6; v. hhvd. Erik Forsblad 1/7—31/12.
    Bollnäs: v. hhvd. Carl Axel Wilhelm Haraldsson 1/7—31/12.
    Jämtlands norra: Petrus Grufman 1/1—20/7; Rudolf Teodor Larsson 21/7—14/8; v. hhvd. Carl Johan v. Essen 15/8—31/12.
    Västerbottens norra: Johan Birger Björklöf 1/1—31/12.

Göta hovrätt.

    Tveta, Vista och Mo: v. hhvd. Ivar Conrad Herbert Ullman 1/1—5/1, 11/9—25/9; v. hhvd. David Gunnar Lundström 6/1—26/8; Sven Nordlund 27/8—10/9; v. hhvd. Harald Wullt 1/10—31/12.
    Östra Värends: v. hhvd. Birger Axelsson Lundberg 1/1—10/5, 30/5—17/6, 14/9—31/12; v. hhvd. Johan Wandén 18/5—29/5, 18/6—24/8; v. hhvd. Ivar Conrad Herbert Ullman 25/8—10/9.
    Sunnerbo: v. hhvd. Ivar Conrad Herbert Ullman 6/1—30/4; v. hhvd. Gustaf Adolf Glifenberg 1/5—30/6.
    Hallands läns södra: v. hhvd. Johan Hjalmar Torell 1/9—31/12.
    Askims, Hisings och Sävedals: Claes Hjalmar Bernhard Bergström 1/1—30/6; v. hhvd. Arvid Natanael Arbman 1/7—5/7; v. hhvd. Gustaf Adolf Glifenberg 6/7—30/9; v. hhvd. Emil Bernhard Victor Severin 1/10—31/12.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    Västra Göinge: v. hhvd. Ture Johan Molt 1/7—31/12.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: v. hhvd. Louis Wilhelm Casper Ehrenborg 1/1—4/2, 6/10—31/12; John Herbert Sjögren 5/2—5/10.
    Frosta och Eslövs: v. hhvd. Carl Ebbe Hugosson Hernlund 1/1—29/2; v. hhvd. Ernst Hugo Nohrlander 1/3—30/6; John Herbert Sjögren 1/12—31/12.

Förste notarier.

    Sådana hava varit förordnade i samtliga domsagor och i de flesta under hela året. De domsagor, i vilka förste notarieförordnandena icke omfattat hela året, äro följande:
    Östersysslets (1:e not. förordn. 1/1—31/5, 12/7—31/12), Mellansysslets (1/1—30/6, 3/7—31/12), Nätra och Nordingrå (1/1—31/4, 22/9—31/12), Jämtlands västra (1/1—9/9, 17/9—31/12), Luleå (1/1—31/8, 11/9—31/12) och Torneå (1/1—1/7, 1/11—31/12) inom Sveahovrätts domsområde; samt
    Södra Möre (1/8—31/8), Orust och Tjörn (10/7—31/12) och Borås (1/1—1/3, 8/4—31/12) inom Göta hovrätts domsområde.
    I Södra Roslags domsaga hava under hela året två förste notarier samtidigt varit förordnade, den ene å huvudavdelningen och den andre å inskrivningsavdelningen.

239Andre notarier.

    I följande domsagor hava under året icke några andre notarier varit förordnade:
    Gotlands norra, Gästriklands västra, Nätra och Nordingrå, Västerbottens södra, Umeå, Västerbottens mellersta och Gällivare inom Svea hovrätts domsområde;
    Finspånga läns härads, Södra Möre, Ölands samt Orusts och Tjörns inom Göta hovrätts domsområde; samt
    Östra och Bräkne inom hovrättens över Skåne och Blekinge domsområde.
    De domsagor, i vilka andre notarier varit förordnade under någon del av året, äro:
    Norra Roslags (2:e not. förordn. 1/10—31/12), Gotlands södra (2/2—15/9), Östersysslets (1/1—10/7, 15/7—31/12), Mellansysslets (1/1—30/6, 3/7—31/12), Nordmarks (1/4—31/12), Västerbergslags (1/1—19/4, 14/6—31/12), Nås och Malung (1/1—15/1, 17/2—31/12), Bollnäs (1/1—6/4, 26/5—31/12), Norra Hälsinglands (1/1—7/9, 1/10—31/12), Ångermanlands mellersta (1/1—12/2, 1/4—6/4, 24/4—31/12), Jämtlands norra (1/1—23/7, 15/8—14/9, 15/11—31/12), Västerbottens västra (1/3—31/12), Luleå (12/2—31/12), Kalix (1/11—31/12) och Torneå (1/7—31/12) inom Svea hovrätts domsområde;
    Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings (1/1—19/9, 1/10—31/12), Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds (1/1—8/10, 24/11—31/12), Aska, Dals och Bobergs (1/2—29/2), Norra och Södra Vedbo (2/9—31/12), Västra härads (1/9—31/12), Östra härads (1/1—11/3), Östra Värends (1/1—14/6, 7/7—12/7, 1/8—31/12), Mellersta Värends (12/1—31/12), Västra Värends (1/1—31/8), Sunnerbo (1/1—15/4, 6/5—31/12), Norra Möre och Stranda (1/1—31/8, 19/12—31/12), Hallands läns mellersta (1/1—1/12, 21/12—31/12), Inlands (1/1—31/3), Borås (1/1—27/2, 1/3—31/12), Marks (1/1—24/9, 10/10—31/12), Kinnefjärdings, Kinne och Kållands (1/1—31/7, 1/9—31/12) och Vadsbo södra (1/7—31/12) inom Göta hovrätts domsområde; samt
    Listers (16/3—15/9) och Villands (1/4—30/9) inom hovrättens över Skåne och Blekinge domsområde.
    I övriga 77 domsagor hava andre notarier varit förordnade under hela år 1924.
    Två andre notarier hava samtidigt varit förordnade under hela året i Södra Roslags domsaga, den ene å huvudavdelningen och den andre å inskrivningsavdelningen.