Hovrätterna. K. M:t har d. 14 aug. 1925 på ansökning entledigat jur. kand. Gustaf Robert Broms från honom meddelat förordnande att vara assessor i Svea hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 21 aug. 1925 till häradshövding i Livgedingets domsaga fr. o. m. d. 1 sept. 1925 utnämnt revisionssekreteraren Sixten Hadar Ivanoff Kylander.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 20 juli 1925 till borgmästare i Mariestad utnämnt biträdande domaren, jur. kand. Oscar Arild Danielsson;
    d. 21 aug. 1925 till borgmästare i Malmö utnämnt häradshövdingen i Hallands läns mellersta domsaga Fredrik William Linder.
    Till rådman i Göteborg hava stadsfullmäktige därstädes d. 17 sept. 1925 utsett assessorn Nils Christian Georg August Falck.

 

    Borgmästarbefattningen i Torshälla. K. M:t har d. 11 sept. 1925 medgivit, att borgmästarbefattningen i Torshälla må återbesättas och i samband därmed fastställt löne- och pensionsstat för innehavare av befattningen.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har d. 20 juli 1925 till byråchef i fångvårdsstyrelsen utnämnt t. f. byrådirektören å styrelsens sociala avdelning Eric Gustaf Uno Wijkmark.

 

    Blandade domstolarna i Egypten. Ledamoten i Blandade domstolarna i Egypten hovrättsrådet friherre Henric Nordenskjöld har utsetts till president i grekisk-turkiska och rumänsk-turkiska skiljedomstolarna med säte i Konstantinopel. Till ledamot i Blandade domstolarna efter friherre Nordenskjöld har utsetts revisionssekreteraren Pehr Cederschiöld med tjänstgöring tills vidare vid domstolen i Mansura.

 

    Juridisk rådgivare i Turkiet. Sedan enligt bestämmelse i fredstraktaten i Lausanne Turkiet åtagit sig att efter förslag av Internationella domstolen i Haag bland jurister från stater, som icke deltagit i världskriget, utse fyra "conseillers légistes" att biträda vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet, har turkiska regeringen till sådan juridisk rådgivare utsett assessorn i Svea hovrätt jur. dr Fritz Slerzel.

 

    Lediga notarieplatser i domsagor. I nedanstående domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Luleå: Andre notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Fri bostad med värme och städning. Adr. Domhavanden, Gammelstad.
    Kalix: Andre notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Sökande bör i cirka nio månader hava tjänstgjort såsom biträde åt häradshövding. Adr.v. häradsh. Ragnar Seldén, Kalix.

 

    Juridiska examina vårterminen 1925. Juris licentiatexamen har avlagts: vid Uppsala universitet d. 28/5 1925 av Karl Ebbe Engelbrekt Kock, göteb., f. i Lund 24/9 87, studentex. därst. 12/6 06, fil. kand. ex. därst. 14/9 08 och jur. kand. ex. därst. 13/9 12 samt vid Lunds universitet d. 28/5 1925 av friherre Hans Eric. Ramel, hb., f. i Hammarlunda förs. Malmöh. l. 5/4 92. studentex. i Hälsingborg 24/5 09, jur. kand. ex. i Lund 15/9 13. För juris doktorsgrad disputerade R. 29/5 25 på grund av en avhandling med titel Le moratorium de la lettre de change et son traitement en droit international privé. Han utnämndes till juris doktor d. 30/5 25. Vid Stockholms högskola har jur.

422 NOTISER.lic. ex. d. 28/5 1925 avlagts av Carl Olof Barklind, f. i Sthm 29/7 92, studentex. därst. 12/5 10, jur. kand. ex. därst. 29/5 14.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1925 avlagts

vid Uppsala universitet

den 31 jan. 1925 av:

    Viktor Alexius Rinander, värml., f. 7/2 72, studentex. i Karlstad 12/6 89, fil.kand. ex. 23/9 93, fl. lic. ex. 7/2 07. — Nikita Tolstoy, uppl., f. i Fundbo förs., Upps. l. 4/8 02, studentex. i Uppsala 28/5 19. — Georg Vilhelm Lindebladgästr.-häls., f. i Gävle 7/3 96, studentex. därst. 17/5 15. — Erik Josef Bergman, göteb., f. i Göteborg 20/7 00, studentex. därst. 27/5 18

den 9 mars 1925 av:

    Harald Vilhelm Ericsson, västm.-dala, f. i Björskogs förs., Västm. l. 3/12 98, studentex. i Västerås 6/6 19. — Otto Albert Nordenfors, norrl., f. i Sköns förs. Västern. l. 5/4 98, studentex. i Umeå 8/6 17. — Lars Anton Jakobus Hansson, gotl., f. i Alskogs förs. Gotl. l. 25/7 94, studentex. i Sthm 16/6 17;

den 6 april 1925 av:

    Carl Jens Bergstedt, sthm, f. i Sthm 13/11 99, studentex. i Sthm 13/5 18, fil. kand. ex. i Uppsala 15/12 20. — Otto Folke Emanuel Lundvall, östg., f. i Linköping 3/6 99, studentex. därst. 18/5 18. — Rolf Henrik Julius Broberg, söderm.-nerke, f. i Örebro 25/2 03, studentex. därst. 21/5 21. — Arne Valdemar Lindén, västm.-dala, f. i Västerås 28/9 02, studentex. därst. 18/5 20. — Otto Henrik Lindvall, kalm., f. i Kalmar 22/11 99, studentex. därst. 28/5 18. — Erland Natanael Lagerlöf, värml., f. i Sunnemo förs. Värml. l. 16/12 93, studentex. i Karlstad 7/6 15. — Kurt Einar Hallström, sthm., f. i Sthm 26/1 02, studentex. därst. 14/5 20;

den 28 maj 1925 av:

    Nils Simon Gustaf Hanström, sthm, f. i Sthm 11/4 97, studentex. därst. 10/5 15. — Anders Vilhelm Reinhold Tottie, sthm, f. i Sthm 26/4 02, studentex. därst. 11/5 20. — Sven Georg Berglund, gästr.-häls., f. i Gävle 12/3 99, studentex. därst. 31/5 19. — Gustaf Blomqvist, gästr.-häls., f. i Djura förs., Kopparb. l. 6/6 99, studentex. i Gävle 18/5 18. — Ernst Helge Engelbrekt Qvarnström, östg., f. i Askeryds förs. Jönk. l. 18/6 01, studentex. i Linköping 5/6 20. — Sven Einar Hammar, västg., f. i Skara 25/1 01, studentex. därst. 4/7 20. — Kristian Edvard Gerhard von Sydow, västg., f. i Vänersborg 7/2 99, studentex. därst. 7/6 17. — Tell William Thunberg, västg., f. i Tengene förs. Skarab. l. 14/10 00, studentex. i Vänersborg 31/5 19. — Henrik Birger David Brandt, söderm.-nerke, f. i Torsåkers förs. söderm.-nerke 3/10 03, studentex. i Nyköping 6/6 21. — Karl Olof Josef Frenander, söderm.-nerke, f. i Örebro 6/10 01, studentex. därst. 22/5 20. — Sten Edvard Söderqvist, Söderm. l. f. i Brännkyrka förs. Sthms l. 21/8 02, studentex. i Örebro 21/5 21. — Axel Edvard Gösta Boethius, västm.-dala, f. i Uppsala 1/11 83, studentex. därst. 11/6 02. — Carl Olof Wallgren, västm.-dala, f. i Nya Varvets förs. Göteb. och Bohus l. 24/10 99, studentex. i Västerås 22/5 18. — Erik Werner, västm.-dala, f. i Djura förs. Kopparb. l. 1/2 01, studentex. i Örebro 3/6 19. — Ulf Gudmar Lorentz Barck-Holst, smål., f. i Jönköping 18/6 00, studentex. därst. 20/5 19. — Nils Arvid Samuelsson, göteb., f. i Varberg 25/10 99, studentex. i Växjö 25/5 18. — Gunnar Isak August Carlesjö, kalm., f. i Ljungby förs. Kalmar l. 5/6 01, studentex. i Kalmar 21/5 19. — Nils Ludvig August Falk, kalm., f. i Umeå 24/8 01, studentex. i Kalmar 2/6 20. — Johan Torsten Aurén, norrl., f. i Luleå 17/11 01, studentex. därst. 31/5 20. — Sten Volter William Sjöberg, norrl., f. i Själevads förs. Västern. l. 18/12 97, studentex. i Umeå 30/5 16, fil. kand. ex. i Uppsala 9/4 21. — Karl Emanuel Melandernorrl., f. i Ytterlännäs förs. Västern. l. 19/12 99, studentex. i Lund 27/5 20. — Nils Erik Hjalmar Mellerborg, gotl., f. i Söderala förs. Gävleb. l. 2/11 00, studentex. i Norrköping 16/5 19. — Teodor Olof Petter Thunegard, gotl., f. i Wäteförs. Gotl. l. 18/4 99, studentex. i Visby 8/6 18;

vid Lunds universitet

den 31 jan. 1925 av:

    Nils Gustaf Knut Brandt, hb., f. i Hälsingborg 13/1 97, studentex. därst. 21/5 19;

NOTISER. 423den 11 mars 1925 av:

    Pehr Henrik Gustaf Rosengren, smål., f. i Hälleberga förs. Kronob. l. 4/7 01, studentex. i Växjö 23/5 18, fil. kand. ex. i Lund 31/1 20, fil. lic. ex. därst. 15/3 22;

den 27 april 1925 av:

    Erik Genell, mlm., f. i Södra Asums förs. Malmöh. l. 20/12 98, studentex. i Malmö 30/5 17, fil. kand. ex. i Lund 29/4 21. — Johan Wilhelm Arnold Herrlin, bl., f. i Karlskrona 18/1 99, studentex. i Lund 4/6 19. — Gustaf Henrik Ljungström, hb., f. i Fleninge förs. Malmöh. l. 21/1 99, studentex. i Hälsingborg 20/5 17;

den 28 maj 1925 av:

    Per Gunnar Adlerton, ld., f. i S. Åsums förs. Malmöh. l. 22/7 98, studentex. i Lund 26/5 17. — Axel Fredrik Björnberg, yst., f. i Ystad 14/2 02, studentex. därst. 5/6 20. — Elsa Aurora Charlier, ld., f. i Lund 27/11 98, studentex. därst. 1/6 17. — Gustaf Harald Essén, smål., f. i S. Unnaryds förs. Jönk. l. 15/5 01, studentex. i Eksjö 19/5 19. — Georg Gamel, f. i Trälleborg 25/10 99, studentex. i Halmstad 25/5 18. — Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin, smål., f. i Agunnaryds förs. Kronob. l. 27/6 97, studentex. i Jönköping 23/5 17. — Carl Helge Mathias Heüman, göteb., f. i Falkenberg 12/3 99, studentex. i Göteborg 30/5 17.Märta Sigrid Benedikta Hjelm, bl., f. i Själevads förs. Västern. l. 2/11 99, studentex. i Lund 16/6 17, fil. kand. ex. därst. 30/5 21. — Oskar Gustaf Andreas Holmström, ld., f. i Lund 7/8 96, studentex. därst. 4/6 14. — Sigurd Kristian Georg Ljunggren, ld., f. i Lund 11/2 96, studentex. därst. 7/12 14. — Axel Gustaf Möller, krist., f. i Sthm 24/12 01, studentex. i Uddevalla 22/5 20. — Nils August Nelander, krist., f. i Karlshamn 6/9 02, studentex. i Kristianstad 11/6 20.Nils Olof Olofsson, krist., f. i Kristianstad 5/3 99, studentex. därst. 3/6 18. Wilhelm Ivan Pehrsson, hb., f. i Hälsingborg 7/6 99, studentex. därst. 30/517, fil. kand. ex. i Lund 12/3 21. — Stig Erik Gunnar Sahlin, hb., f. i Västra Sallerups förs. Malmöh. l. 2/8 99, studentex. i Eslöv 6/6 17, fil. kand. ex. i Lund 24/3 19, fil. lic. ex. därst. 31/5 22. — Otto Anders Fredrik Schell, hb., f. i Landskrona 27/8 01, studentex. därst. 31/5 20. — Per Ferdinand Schörling, smål., f. i Frödinge förs. Kalm. l. 8/5 91, studentex. i Lund 10/6 18. — Stig Yngve Raudwer Wiberg, göteb., f. i Göteborg 9/4 03, studentex. därstädes 6/6 21 ;

vid Stockholms högskola

den 31 jan. 1925 av:

    Vidar Martin Jonas Fahlander, f. i Tvååker förs. Hallands l. 29/10 97, studentex. i Göteborg 26/5 15. — Axel Karlsson, f. i Sthm 15/2 01, studentex. därst. 11/5 20. — Sven Erik Lutteman, f. i Sthm 15/11 02, studentex. därst. 13/5 21. — Sten Gunnar Edvard Lyberg, f. i Sthm 1/6 99, studentex. därst. 10/5 17. — Nils Anders Nilén, f. i Skara 25/2 96, studentex. därst. 5/12 14. — Karl Algot Verner Wenander, f. i Fjällbacka förs. Göteb. och Bohus l. 18/2 98, studentex. i Göteborg 2/6 17;

den 7 mars 1925 av:

    Nils Gustaf Helge Liliequist, f. i Sthm 27/9 01, studentex. därst. 10/5 20. — Carl Philip Sven Hugo Ossian Raab, f. i Sthm 1/3 01, studentex. därst. 9/5 19. Erik Åke Lars Victor Thomasson, f. i Sthm 16/5 01, studentex. därst. 9/5 19. Bertil Victor Wiberg, f. i Askersund 25/1 93, studentex. i Örebro 11/6 11;

den 25 april 1925 av:

    Erik Gustaf Adolf Björkquist, f. i Sthm 5/11 01, studentex. i Örebro 22/5 20. Hjalmar Karl Adolf Ekengren, f. i Vansö förs. Söderm. l. 8/2 01, studentex. i Strängnäs 15/5 20. — Pehr Gustaf Victor Gyllenhammar, f. i Göteborg 23/4 01, studentex. därst. 31/5 20. — David Nilzén, f. i Frödinge förs. Kalmar l. 4/8 98, studentex. i Lund 9/12 18. — Toft Kristian Eugén Smedberg, f. i Luleå 5/11 87, studentex. i Umeå 8/6 08. — Sten Torbjörn Södermark, f. i Sthm 20/6 01, studentex. därst. 10/5 18. — Sture Nils Hjalmar Wennström, f. i Sthm 28/8 01, studentex. därst. 17/5 20;

den 28 maj 1925 av:

    Josef Emanuel Andrée, f. i Faringe förs. Sthms l. 10/9 86, studentex. i Uppsala 27/5 07. — Erik Abelsson Bergman, f. i Åkers förs. Söderm. l. 12/10 00, studentex. i Lundsberg 19/5 19. — Ernst Gustaf Bexelius, f. i Sthm 29/11 00, studentex. därst. 12/5 19. — Erik Bertil H:son Duse, f. i Njutångers förs. Göteb. och Bohus l. 30/5 03, studentex. i Sthm 11/5 20. — Carl August Friman, f. i

424 NOTISER.Göteborg 1/8 84, studentex. därst. 19/6 14. — Sven Ludvig Hammarskiöld, f. i Sthm 14/12 01, studentex. i Jönköping 28/5 20. — Erik Andreas Hedlund, f. i Kinna förs. Älvsborgs l. 17/5 01, studentex. i Borås 25/5 20. — Robert August Hjalmar Magnusson, f. i Anderstorps förs. Jönk. l. 4/12 00, studentex. i Jönköping 3/6 21. — Gunnar Erik Axel Mauritz Molin, f. i Göteborg 23/1 02, studentex. i Sthm 13/5 21. — Nils Axet Hampus Mörner, f. i Sthm 4/12 94, studentex. därst. 13/5 13. — Erik Petersson, f. i Virestads förs. Kronob. l. 3/10 92, studentex. i Sthm 13/5 13. — Birgit Spångberg, f. i Sthm 25/8 00, studentex. därst. 14/5 20. — Gösta Conrad Tidelius, f. i Habo förs. Skarab. l. 6/4 03, studentex. i Jönköping 4/6 21. — Axel Gösta Walin, f. i Gävle 30/11 02, studentex. därst. 25/5 21. — Åke C:son v. Zweigbergk, f. i Sthm 22/7 02, studentex. därst. 11/5 20.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1925 alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 37, vid Lunds universitet av 23 och vid Stockholms högskola av 32 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 4, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 10 personer.