Dagsbotsmålens handläggning i häradsrätterna. Genom särskilda, likalydande cirkulär d. 9 juni 1932 hava hovrätterna bringat till häradshövdingarnas och för dem förordnade vikariers kännedom, att hovrätternas förordnanden att handlägga mål, som avses i 21 § 2 (23 § 2) domsagostadgan eller 1 § 1 lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden, ej omfatta mål angående förseelse varå dagsböter kunna följa.