Processrättsprofessuren i Lund. Såsom i SvJT 1932 s. 498 meddelats, har professuren i processrätt vid universitetet i Lund för andra gången efter förre innehavarens, prof. Kallenbergs, avgång förklarats ledig. Två av de sökande, numera jur. lic. Ivar Agge och jur. kand. Nils Dillèn, ha hos K. M:t anhållit om förlängning av specimenstiden men, då denna anhållan avslagits, återkallat sina ansökningar. Till sakkunniga ha liksom förra gången professuren var ledigförklarad utsetts professorerna Engströmer, Hassler, Granfelt och Munch-Petersen.

 

    Stockholms högskola. Till docent i processrätt vid högskolan har d. 17 dec. 1932 utnämnts jur. lic. Ivar Agge (se notisen om juridiska examina här nedan).

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1932 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i
    Göteborg Folke Andersson, Nils Mannheimer; Härnösand Anna-Lisa Ahlberg, Göte Hammarbäck; Jönköping Hans Sundström, Nils Trotting; Klippan Henry Sjögren; Linköping Henrik Tidner; Malmö Herman Övden; Nässjö Edvard Sangberg; Skurup Nils Lindgren; Stockholm Knut Cassel, Richard Handin, Arne Hasselgren, Carl-Gunder Hedström, Gösta Hansson, Sven Gullström, Karl Lundholm, Ivar Skarstedt, Baltzar Widlund, Märta Wikström, Nils Öhman, Henry Ruben; Sundsvall Sten Söderqvist; Söderhamn Axel Bäckman; Tranås Torsten Fröberg; Uppsala Bengt Åkerstedt; Visby Sven Hultman; Örebro Birger Sjöstrand; Östersund Olof Rödöö.

 

    Juridiska examina höstterminen 1932. Juris licentiatexamen har avlagts:
    vid Uppsala universitet 15/9 1932 av Per Filip Åke Malmström, smål., f. i Jönköping 5/10 05, student där 29/5 23 och jur. kand. i Uppsala 19/4 28; Malmström försvarade för vinnande av juridisk doktorsgrad 2/11 32 vid Uppsala universitet en avhandling med titeln »Till frågan om villkor vid fastighetsköp, I» och promoverades där 5/11 32 till juris doktor;
    vid Stockholms högskola 28/11 1932 av Karl Ivar Agge, f. i Sthm 29/9 03, student där 13/5 21 och jur. kand. där 28/5 26; Agge disputerade 8/12 32 för juris doktorsgrads vinnande över en avhandling med titeln »Bidrag till läran om civildomens rättskraft» (se notisen om Stockholms högskola här ovan).

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1932 avlagts:

 

vid Uppsala universitet

 

d. 15 september av:
    Sven Björnwall, norrl., f. i Arjeplogs förs. Norrbottens 1. 9/10 06, student i Umeå 11/6 26. — Gustaf Ingvar Bladh, klm, f. i Högsby förs. Kalmar l. 9/607, student i Kalmar 1/6 27. — Axel Georg Tage Blomer, gotl., f. i Hemse förs.Gotlands l. 11/12 06, student i Visby 10/6 25. — Gerdt Harald Ingemar Broman,värml., f. i By förs. Kopparbergs l. 22/6 05, student i Karlstad 28/5 24. — BoHaldan Nilsson Dag, västg., f. i Lidköping 5/12 08, student i Skara 8/6 27. —Johan Arne Emanuel Decker, norrl., f. i Rätans förs. Jämtlands 1. ⅜ 05, studenti Östersund 3/6 26. — Kjell Sören Edström, norrl., f. i Frösö förs. Jämtlands 1. 15/9 08, student i Växjö 31/5 27. — Emil Bertil Albin Ehnbom, göteb., f. i Örgryte förs Göteborgs o. Bohus l. 7/9 06, student i Göteborg 2/6 25. — Karl Gunnar Augunst Ihlénius, västg., f. i Essunga förs. Skaraborgs l. 23/10 06, student i Skara

NOTISER. 1036/6 25. — Elis Oskar Johansson, östg., f. i Motala 11/7 05, student där 16/5 25. — Sixten Erik Axelson Leijonhufvud, norrl., f. i Sthm 31/7 07, student i Uppsala 20/5 25. — Göran Fredrik von Otter, sthm, f. i Sörby förs. Kristianstads l. 4/807, student i Karlskrona 9/6 26. — Henrik Gustaf Planck, östg., f. i Västervik 3/12 08, student där 12/6 26. — Erik Rönqvist, norrl., f. i Härnösand 5/7 08, student i Uppsala 21/5 27. — Adolf Paul Skanse, värml., f. i Fryksände förs. Värmlands l. 21/1 05, student i Karlstad 24/5 23. — Walter Ivar Sterner, göteb., f. i Göteborg 7/9 06, student där 22/5 26. — Anders Verner Wadell, norrl., f. i Sundsvall 22/6 07, student i Uppsala 21/5 26. — Carl Ivan Wahren, östg., f. i Norrköping 14/9 09, student där 19/5 27. — Nils Wallin, söderm.-närke, f. i Borgsförs. Östergötlands l. 28/2 08, student i Hälsingborg 4/6 26. — Rolf Gunnar Victorin, norrl., f. i Sollefteå 28/12 07, student i Uppsala 21/5 26. — Karl Elon Hilmer Wykman, östg., f. i Hjorteds förs. Kalmar l. 8/4 06, student i Linköping 23/5 25;

 

d. 29 oktober av:
    Carl Inge Dahlgren, göteb., f. i Vikers förs. Örebro l. 25/7 05, student i Uddevalla 31/5 26. — Per Adolf Gunnar von Hofsten, västg., f. i Mariestad 23/2 07, student i Lundsberg 12/5 26. — Israel Karl Gustav Eugène Lagerfelt, sthm, f. i Jönköping 21/11 09, student i Örebro 16/5 27. — Folke Johannes Oskar Fredrik Stuxberg, gotl., f. i Bunge förs. Gotlands l. 20/9 07, student i Visby 11/6 25. — Anders Gideon Saturninus S:son Sæmund, göteb., f. i Örgryte förs. Göteborgs o. Bohus l. 24/10 98, student i Göteborg 30/5 17;

 

d. 15 december av:
    Kurt Fredrik Vilhelm Bille, östg., f. i Kisa förs. Östergötlands l. ⅝ 06, student i Linköping 23/5 25. — Sigurd Dennemark, norrl., f. i Sundsvall 14/8 11, student där 5/6 29. — Lars Karlberg, västg., f. i Lidköping 14/5 07, student i Skara 7/6 26. — Oscar Gösta Kinnander, sthm, f. i Sthm 24/7 07, student där 12/5 26. — Sven Erik Rothman, söderm.-närke, f. i Örebro 8/5 08, student där 17/5 27. — Gösta Claësson Sandels, västg., f. i Mariestad 13/8 06, student i Skara 6/6 25. — Anna-Lisa Vinberg, göteb., f. i Skövde 2/9 08, student i Göteborg 8/6 28;

 

vid Lunds universitet

 

d. 10 september av:
    Torsten Christian Cornelius Ahlgren, ld, f. i Sthm 27/6 07, student i Lund 4/6 26;

 

d. 15 september av:
    Johan Olof Linder, göteb., f. i Göteborg 6/9 03, student där 7/6 22. — Gustav Ove Fredrik Wickman, ld, f. i Lund 29/12 05, student där 29/5 23;

 

d. 31 oktober av:
    Folke Carl Wilhelm Ericson, mlm, f. i Malmö 17/3 06, student där 4/6 24. —Erik Egon Sixten Eriksson, mlm, f. i Malmö 17/5 08, student där 25/5 28. Karl Göte Friberg, värml., f. i Asarums förs. Blekinge l. 8/10 08, student i Lund 4/6 28. — Sven Ludvig Hallström, mlm, f. i Malmö 28/2 05, student där 4/6 23, fil. kand. i Lund 19/3 28. — Nils Gustaf Lindquist, yst., f. i Lund 18/9 06, student i Ystad 26/5 26. — Frans Emil Olsson, ld, f. i Bosarps förs. Malmöhus l. 14/9 04, student i Lund 31/5 23. — Karl Arvid Åke Svensson, ld, f. i Locknevi förs. Kalmar l. 6/1 08, student i Lund 5/6 26;

 

d. 15 december av:
    Bertil Höijer, smål., f. i Rydaholms förs. Jönköpings l. 6/4 08, student i Växjö 9/6 28. — Frans Gösta Johansson, yst., f. i Ö. Klagstorps förs. Malmö hus l. 17/11 06, student i Lund 7/6 24. — Ove Henry Evert Malmberg, mlm, f. i Malmö 19/10 03, student där 14/6 24. — Olof Fredrik Rudolf Melén, krist., f. i Oskarshamn 24/10 08, student i Kristianstad 7/6 27. — Lars Gösta Munck af Rosenschöld, smål., f. i Danderyds förs. Sthms l. 6/5 07, student i Växjö 8/1225. — Ingvar Oskar Karl Ståhl, klm, f. i Kalmar 26/5 10, student där 9/6 28;

104 NOTISER.vid Stockholms högskola

 

d. 15 september av:
    Nils Karl Wilhelm Berggren, f. i Orsa förs. Kopparbergs l. 23/9 08, student i Falun 23/5 27. — Arthur Fredrik Henrik Boström, f. i Sthm 9/7 07, student där 10/9 26. — Gunnar August Cappelen Carlbom, f. i Viksjö förs. Västernorrlands l. 4/7 05, student i Sthm 17/5 24. — Nils Arvid Birger Ernkell, f. i Avesta 30/8 06, student i Lundsberg 20/5 27. — Harry Mauritz Glaumann, f. i Sthm 19/12 07, student där 10/5 26. — Berndt Allan Nordenstam, f. i Jönköping 26/12 04, student där 27/5 23, lantmäteriexamen 27. — Uno Starck, f. i Sthm 11/1 07, student där 13/5 25. — Oscar Ferald Wilhelm Törsleff, f. i Sthm 26/11 06, student där 19/5 25. — Nils Georg Valdemar Waldenström, f. i Antwerpen 9/1 05 student i Sthm 13/5 25;

 

d. 5 november av:
    Börje Magnus Falker, f. i Karlskrona 23/9 05, student i Nyköping 23/5 25. —Sten-Eric Adolf Heinrici, f. i Sthm 12/4 10, student där 10/5 28. — Oscar Einar Mauritz Schöldström, f. i Uppsala 26/6 06, student i Sthm 12/5 25. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. i Sthm 27/1 09, student där 10/5 27. — Harald Skogman, f. i Undersåkers förs. Jämtlands l. 26/10 08, student i Östersund 29/5 28;

 

d. 15 december av:
    Ivar Ahlström, f. i Sthm 5/1 09, student där 11/5 27. — Curt Fredrik Angur, f. i Sthm 16/4 08, student där 11/5 27. — Barbro Björlingsson, f. i Nora förs. Örebro l. 9/2 09, student i Lidingö 17/5 27. — Carl Brynolf Julius Eng, f. i Roslagsbro förs. Sthms l. 4/7 10, student i Sthm 17/5 29. — Hans Georg Rigesvon Euler-Chelpin, f. i Sthm 24/6 08, student i Uppsala 20/5 26, fil. kand. i Uppsala 29/5 30. — Jan Gustaf Gabrielson, f. i Uppsala 14/1 11, student i Djursholm 16/5 29. — Brita Ulrika Härdén, f. i London 5/6 09, student i Lidingö 21/5 26. — Johan Olof Ivar Norder, f. i Sigtuna 31/5 09, student i Jönköping 28/5 28. — Brita Karla Hildegard Tydén, f. Hammar, f. i Lund 28/4 06, student i Hälsingborg 31/5 26. — Nils Robert William Wettergren, f. i Hedemora 25/2 06, student i Göteborg 22/5 26.

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1932 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 33, vid Lunds universitet av 16 och vid Stockholms högskola av 24 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 2 personer.