Tillströmningen till juristbanan belyses genom följande siffror (jfr SvJT 1932 s. 410).

  uppsalalundsthms:a
nyinskrivna juris studerande:19297163120254
 19308569121275
 19317796157330
 19329679139314
avlagda juris kandidatexamina:1929584969176
 1930374379159
 1931606149170
 1932634658167
avlagda kansliexamina:1929512026
 1930271928
 193111101334
 19326782

    Académie de droit international i Haag. Föreläsningarna vid akademien indelas i år liksom föregående år i två perioder, den första under tiden 3—28 juli och den andra under tiden 31 juli—26 augusti.
    Bland första periodens föreläsare märkas: professor Georges Scelle från Dijon (règles générales du droit de la paix), professor Dietrich Schindler från Zürich (les bases sociologiques et psychologiques du droit international), tjeckoslovakiske generalkonsuln i Paris O. Butter (la presse et les relations politiques internationales), Arnold D. Mac Nair, »reader» vid universitetet i Cambridge (l'interprétation des traités internationaux d'aprés la jurisprudence britannique), Sir John Fischer Williams (la doctrine de la reconnaissance en droit international et ses développements récents) samt polska utrikesministeriets juridiske rådgivare advokaten Simon Rundstein (la Cour permanente de justice internationale comme instance de recours).
    Under andra perioden föreläsa bland andra följande: professor Gabriele Salvioli från Pisa (règles générales du droit de la paix), professor Pierre Arminjon (la théorie des droits acquis), professor Curt Ruhland från Kiel (le probléme des personnes morales en droit international privé), professor Arthur Nussbaum från Berlin (la clause or dans les contrats internationaux), professor Frede Castberg från Oslo (la méthodologie du droit international public) samt professor Viktor Bruns från Berlin (les régles de procédure devant les juridictions internationales).
    Beträffande deltagande i kurserna etc. se SvJT 1932 s. 288.

C. W.

 

    Domsago- och tingslagsregleringar. K. M:t har förordnat
    d. 17 mars 1933 att Sevede och Tunaläns härads domsagas nuvarande två tingslag, eller Sevede härads tingslag och Tunaläns härads tingslag, skola fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma förenas till ett tingslag med tingsställe i Vimmerby;
    d. 21 april 1933 att Gudhems och Kåkinds härads domsagas nuvarande

300 NOTISER.två tingslag, eller Gudhems härads tingslag och Kåkinds härads tingslag, skola fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma förenas till ett tingslag med tingsställe i Skövde, därvid K. M:t tillika — för att ett blivande tingshus i Skövde, sedan städerna Skövde och Hjo må hava förenats med domsagan i judiciellt avseende, må bliva användbart såsom gemensam domstolsbyggnad — anbefallt K. B. i Skaraborgs län att bereda stadsfullmäktige i nämnda städer tillfälle att genom utsedda ombud deltaga i utredningen av frågan om det nya tingshusets uppförande;
    d. 28 april 1933 att Östra härads domsaga i Jönköpings län skall fr. o. m. d. 1 jan. 1934 förenas med Västra härads domsaga till en domsaga, benämnd Njudungs domsaga, vilken skall utgöra två tingslag, Östra härads tingslag med tingsställe i Vetlanda och Västra härads tingslag med tingsställe i Sävsjö;
    s. d. att Bräkne härads och Listers härads domsagor skola fr. o. m. d. 1 jan. 1934 förenas till en domsaga, benämnd Bräkne och Listers domsaga, vilken skall utgöra två tingslag, Bräkne härads tingslag med tingsställe i Bräkne-Hoby och Listers härads tingslag med tingsställe i Sölvesborg.