C. STUB HOLMBOE. Lov om chekker av 27. mai 1932 med kommentar. Oslo. 1932. Den norske bankforening. XVI + 141 s. Inb. kr. 6.00. 

 

    Foruten utførlig kommentar til de enkelte paragrafer i chekkloven inneholder boken en innledning med oversikt over de viktigste avvikelser fra den tidligere chekklov av 1897, og en utredning om chekkens forhold til den underliggende fordring samt om trassatbankens rett og plikt til å honorere chekken.
    Forøvrig er det i det vesentlige å si det samme om denne kommentarutgave som om kommentaren til vekselloven; herom henvises til en foranstående notis.

O. F. H.