LAGRÅDET.

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag. 

1936 

Dec. 3    Förslag till lag om verkställighet och förvandling av bötesstraff m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Nils Regner.

Dec. 14    Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Björkholm. (Soc. dep.)
Dec. 21    Förslag till lagar ang. ändrad lydelse av 4, 6, 7, 8, 13, 29 och 40 §§ lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering. Föredragande: förste revisorn Teodor Askelöf. (Soc. dep.)

 

1937

Jan. 4    Förslag till lag om ändring i vissa delar av 5, 14 och 19 kap. strafflagen (nödvärn m. m.). Föredragande: hovrättsassessorn Gunnar Lindskog.
Jan. 12    Förslag till lag om vissa ändringar i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Bertil Fallenius. (Jordbr. dep.)
Jan. 25    Förslag till lag om lagsökning och om handräckning för fordran (lagsökningslag) m. m. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
Jan. 29    Förslag till lag om behörighet för häradsrätt att upptaga sjörättsmål m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Erik Hagbergh.
Febr. 1    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 7 juni 1934 om straff för vissa brott vid förande av motorfordon. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
Febr. 8    Förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen (lex Marsjö). Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.
Febr. 9    Förslag till lag om rätt för stad att uppbära åklagares andel i böter m. m. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
Febr. 11    Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lantarbetstidslagen d. 26 juni 1936. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm. (Soc. dep.)
Febr. 11    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 22 juni 1928 om arbetsdomstol. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm. (Soc. dep.)