Carl Lundqvist †. Den 4 april 1937 avled advokaten Carl Lundqvist, Stockholm, 57 år gammal.
    Efter tingstjänstgöring i Örnsköldsvik, som avslutades 1907, började han sin advokatbana i Stockholm hos Abenius och Köersner och blev 1911 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Några år senare inträdde han såsom delägare i professor A. Köersners advokatkontor, vilket efter Köersners utnämning till justitieråd fortsattes under benämning Ljungholm och Lundqvist advokatkontor. Sedan år 1932 har han utövat sin verksamhet under eget namn.
    Redan under studieåren i Uppsala uppmärksammades Lundqvist för sin juridiska begåvning och sina solida kunskaper. När han ägnade sig åt advokatbanan, hade han lyckan att komma på sin rätta plats i livet. Han älskade sitt arbete och glömde aldrig, att han stod i rättens och billighetens tjänst. Hans skicklighet och noggrannhet, hans hängivenhet i arbetet förde honom fram i första ledet bland yrkeskamraterna och förskaffade honom en stor och tacksam krets av klienter. Med tillbörlig fasthet i sak förenade han en angenäm mjukhet i sättet, som utjämnade alla onödiga stridigheter. Liksom många andra mycket anlitade advokater, överskattade han emellertid sina krafter och föll på sin post, medan han ännu stod i sin fulla verksamhet.
    Klart är, att en sådan person som Lundqvist skulle bliva på många sätt anlitad för allmänna uppdrag. Hans huvudintresse var Advokatsamfundet, vars styrelse han sedan länge tillhörde. Under åren 1933—1936 var han

352 NOTISER.samfundets vice ordförande och under åren 1933—1937 ordförande i dess Stockholmsavdelning. Sistnämnda post hade han lämnat först någon vecka före sin död. Bland sina kamrater var han mycket uppburen och hans oväntade frånfälle har väckt allmän sorg och saknad.

C. Lj