LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1937 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:
    April 20 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av 2 § lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
    April 27 Förslag till lag ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt.
    Maj 5 Förslag till lag om förvaring och internering i säkerhetsanstalt m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Ivar Strahl.
    Maj 10 Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen d. 5 mars 1937 ang. åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg.
    Maj 11 Förslag till lag om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm.