DÖDSFALL. 391    Ivan Valdemar Munkegård avled d. 12 dec. 1939. Han var född i Ransäter i Värmland 1897, blev student i Uppsala 1920 och avlade jur. kand. ex.där 1928. Efter domsagotjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Arboga. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1933.

    Tor Astley Junius Ahlström avled i Djursholm d. 18 dec. 1939. Han föddes i Sthm 1867, avlade mogenhetsex. där 1885 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1891. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1902 och assessor 1906. Han blev t. f. revisionssekreterare 1903 och ordinarie sådan 1908. Året därpå utnämndes han till häradshövding i Östra Värends domsaga, från vilket ämbete han på grund av uppnådd pensionsålder avgick 1937. Han var ledamot av kommunalnämnden och kommunalfullmäktige i Djursholm 1907—1910 och ordf. i styrelsen för Djursholms A. B. 1908—1910.

    Erich Karl Ferdinand Bunth avled d. 27 dec. 1939. Född i Håstad, Malmöhus län, 1892, blev han student i Lund 1910 och avlade där jur. kand. ex. 1915. Efter tingssittning ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hälsingborg. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1920.

    Carl Otto Henrik von Rosen avled d. 10 jan. 1940. Han var född i Sthm 1870, avlade mogenhetsex. där 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1895. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt och blev där t. f. fiskal 1902, adjungerad led. 1904, assessor 1908 och hovrättsråd 1910. Han vart. f. revisionssekreterare 1907—1909. 1939 avgick han från hovrättsrådsämbetet på grund av uppnådd pensionsålder.

    Claes Gustaf Carlstedt avled i Lidingö d. 16 febr. 1940. Han var född i Linköping 1861, blev student där 1880 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1889. Han blev vice häradshövding 1892, tjänstgjorde därefter några år i Göta hovrätt och kom 1907 till kammarrätten såsom aktuarie och registrator, vilken tjänst han innehade till dess han uppnådde pensionsåldern.

    Baltzar Johan Harry Nissen avled d. 16 febr. 1940. Han var född i Sthm 1872, blev student där 1892 och avlade jur. u. kand. ex. 1898. Efter domsagotjänstgöring började han 1900 advokatverksamhet i Sthm. Han blev 1917 notarius publicus. 1902 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund.

    Samlingsregeringen. Statsråd och chef för justitiedepartementet i den nya samlingsregeringen, vilken trädde till 13 dec. 1939, är fortfarande professorn fil. och jur. dr K. G. Westman. Övriga jurister i regeringen äro utrikesministern, f. d. ministern i Oslo Christian Günther samt de två konsultativa statsråden, statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, hovrättsrådet Nils Quensel och generaldirektören och chefen för socialstyrelsen Thorwald Bergquist, av vilka den förre innehade motsvarande post i den avgångna ministären och den senare var justitieminister i ministären Pehrsson-Bramstorp.