Jacob Mauritz Sterner avled d. 8 mars 1940. Han var född 1872 i Göteborg, avlade mogenhetsex. där 1893 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1902. Efter tjänstgöring i domsaga öppnade han egen advokatbyrå i Göteborg 1904. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1918.

    August Robert Angur von Hedenberg avled d. 18 mars 1940. Han var född 1871 i Sthm, avlade mogenhetsex. 1888 och hovrättsex. 1892. Efter tjänstgöring i skilda verk började han 1896 advokatverksamhet i Sthm. Han inträdde 1903 som delägare i Jönköpings juridiska byrå i Sthm, vars huvuddelägare han var 1908—15. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1897. År 1924 blev han notarius publicus i Sthm. Vid sidan av sin övriga verksamhet ägnade han sig åt krigsdomarbanan. Han blev auditör 1896, vice krigsdomare 1915 och krigsdomare 1919.

    Otto Högstedt avled d. 8 april 1940 i Karlskrona. Född 1881 i nämnda stad, avlade han mogenhetsex. i Hälsingborg 1899 och studerade därefter i Lund. Han avlade först fil. kand. ex. 1901 och fil. lic. ex. 1906.Först därefter ägnade han sig åt juridik och blev 1910 jur. u. kand. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid skilda verk och inrättningar, bl. a. vid Lunds universitets kansli och räntekammare, blev han rådman i Karlskrona 1921. Han blev vidare vice auditör där 1923 och auditör 1928.

    Jonas Eliel Löfgren avled d. 8 april 1940. Han föddes d. 15 mars 1872 i Piteå landsförsamling. Han avlade mogenhetsex. i Gävle 1891 och hovrättsex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring fick han 1898 anställning å N. Setterwalls advokatbyrå i Stockholm. Han blev delägare 1903 och innehade byrån under åren 1907—14. Därefter bedrev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1900 och var vid sin död sedan 1937 dess ordf.
    Åren 1917—20 var Löfgren justitieminister och 1926—28 utrikesminister. Han var ledamot av riksdagen 1910—11 (F. K.), 1918—20 (A. K.), 1921—22(F. K.), 1924—28 (A. K.) och 1929—37 (F. K.). Åren 1923—30 var han ledare för liberala partiet.
    Förutom ett flertal kommittéuppdrag, bland de sista ordförandeskap i den kommitté som 1937 framlade förslag till ny lagstiftning om förvaring och internering, anförtroddes Löfgren bl. a. följande offentliga uppdrag: ordf. i svenska avdelningen av Comité maritime internationale 1922—26, led. av internationella Oderkommissionen 1920—21, utrikesdepartementets sakkun-

DÖDSFALL. 495nige i folkrätt 1924—26, ombud i svenska delegationen vid N. F:s förs. i Genève 1921—28, underhandlare för avslutande av handelsavtal med Ryssland 1925, ordf. i internationella skiljedomstolen ang. klagomuren i Palestina 1930. Han har av trycket utgivit »Klockorna i Östervåla» (se SvJT 1935 s. 264) samt ett antal broschyrer och artiklar. (Se vidare ovan s. 401—404.)