John Lorentz Lodén avled d. 2 juli 1940. Han föddes i Åby, Kalmar 1., 1864, avlade mogenhetsex. i Kalmar 1882 och jur. u. kand.ex. i Uppsala 1890.Han blev 1893 vice häradshövding, varefter han tjänstgjorde i skilda ämbetsverk i Stockholm; 1890—1903 var han notarie i telegrafstyrelsen. Sistnämnda år startade han egen advokatbyrå i Stockholm. Han blev ledamot av Sverigesadvokatsamfund s. å. och tillhörde dess styrelse 1919—1925. Han var enav de första villaägarna i Storängens villastad och en av de ledande vid samhällets tillkomst.

    Albert Sellman avled d. 16 juli 1940 i Stockholm. Han var född där 1890, och avlade där mogenhetsex. 1908 och jur. kand. ex. 1913. Efter tingstjänstgöring blev han 1915 anställd å Herzogs advokatbyrå i Stockholm, varifrån han 1917 överflyttade till O. R. Alrutz' advokatbyrå i samma stad. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1919.

    Fredrik Ahlgren avled d. 31 juli 1940 i sitt hem i Lund. Han var född i Landskrona 1865, avlade mogenhetsex. i Lund 1883 och hovrättsex. där 1886.

DÖDSFALL. 665Han blev vice häradshövding 1891 och tjänstgjorde därefter i Skånska hovrätten, där han blev notarie 1897 och fiskal 1898. Han utnämndes till häradshövding i Färs domsaga 1902 och kvarstod i detta ämbete till pensionsålderns inträde. Under en lång följd av år var han verkställande direktör i Färs härads sparbank i Sjöbo. Han var landstingsman i Malmöhus 1. 1908—1909.