Georg Strandberg avled 10 maj 1942. Han var född i Malmö 1870, avlade mogenhetsex. där 1888 och blev jur. u. kand. i Lund 1896. Efter att ha suttit ting började han 1902 advokatverksamhet i Malmö. Han blev s. å. led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Erik Ragnar Vinell avled i Stockholm 29 maj 1942. Född i samma stad 1902, avlade han där studentex. 1920 och jur. kand. ex. 1924. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Stockholms rådhusrätt och i socialdepartementet. Han blev assessor i rådhusrätten 1937.

 

    Ernst Emanuel Palm avled i Sundsvall 30 maj 1942. Han var född i Stockholm 1869. Han avlade mogenhetsex. där 1888 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tingssittning började han advokatverksamhet i Sundsvall 1899. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1901. Åren 1916—1923 var han sekreterare hos hamnstyrelsen i Sundsvall.

 

    Einar Henrik Heimer avled 13 juni 1942. Han var född i Torekov 1892, blev student i Hälsingborg 1911, jur. kand. i Lund 1916 och jur. lic. i Uppsala 1923. Han vann 1924 juris doktorsgraden där efter att året förut ha disputerat över avhandlingen »Grunderna för läran om ämbetsmäns korruptionsbrott» (1923). Han satt ting 1918. Åren 1926—1933 var han docent i straffrätt i

570 DÖDSFALL.Uppsala och tjänstgjorde därunder någon tid såsom t. f. professor. Sedermera ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hälsingborg. Han var under senare år politiskt verksam såsom nationalsocialist. Bland hans arbeten märkas »Studier i internationell förmynderskapsrätt» (1925, se SvJT 1926 s. 141), »Om förskingringsbrottet» (1926) och »Om vittnesbevis angående sådant som blivit sagt mellan fyra ögon» i Minnesskrift utg. av Juridiska fakulteten i Uppsala 1929 (se SvJT 1930 s. 349 och 1931 s. 590).