Domareden och Mose lag. Byråchefen BENGT LASSEN, som i SvJT 1943 s. 814 skrivit om nämnda ämne, meddelar att det först nu kommit till hans kännedom att ämnet tidigare behandlats av J. FISCHLER i Judisk Tidskrift 1935 under rubriken »Mosaisk rätt i svensk lagstiftning och rättskipning».