Ur Svensk författningssamling 1952.
    48. Lag 22 febr. 1952 ang. tiden för firandet av Marie bebådelsedag, midsommardagen och allhelgonadagen.
    49. KK s. d. om ikraftträdande av nr 48.
    87. KK 7 mars 1952 ang. äktenskapsregistret.
    95. Lag 21 mars 1952 om ogiltighet av sämjedelning av jord inom vissa delar av Kopparbergs län.
    96. KK s. d. ang. anmälan om sämjedelning av jord inom vissa delar av Kopparbergs län.
    98. Lag s. d. med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
    99. KK s. d. ang. skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelser, som varit föremål för beslag.
    103. KK s. d. om ändrad lydelse av kung. d. 1 okt. 1943 (nr 734) ang. läkarintyg enl. lagen d. 22 juni 1939 (nr 315) om särskild förundersökning i brottmål.

B. L.