Gustaf Geger avled d. 14 jan. 1952. Han var född i Los Pinos, Colorado, USA, d. 6 nov. 1899, avlade stud.ex. i Linköping 1919 och jur. kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Norrköping från 1929 och i Stockholm från 1934. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1945.

 

    Teodor Emil Vitell avled d. 20 jan. 1952. Han var född i Kristianstadd. 17 juli 1883, avlade mogenhetsex. där 1901 samt jur. utr. kand.ex. i Lund 1906. Efter tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge och tingsmeritering vann han inträde i Svea hovrätt, där han blev t. f. fiskal 1911, assessor 1915 och hovrättsråd 1920. Han utnämndes till revisionssekreterare 1923 och till häradshövding i Nyköpings domsaga 1930, från vilken tjänst han avgick med pension 1950.

 

    Jakob Helge Hagqvist avled d. 22 jan. 1952. Han var född i Kisa, Österg. l. d. 19 aug. 1883 samt avlade mogenhetsex. i Linköping 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter anställning å advokatbyråer i Ängelholm, Hudiksvall och Stockholm drev han från 1926 egen advokatrörelse i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1925.

 

    Per Yngström avled d. 25 jan. 1952. Han var född i Knista, Örebro l, d. 17 juli 1869 samt avlade mogenhetsex. i Örebro 1888 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1895. Efter tingstjänstgöring och advokatpraktik drev han egen advokatrörelse i Stockholm 1899—1943. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1902.

 

    Carl Wilhelm Åstrand avled d. 4 febr. 1952. Han född i Jönköping d. 22 maj 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1885 och jur. utr. kand.-ex. i Lund 1891. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Göta hovrätt utnämndes han 1909 till häradshövding i Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads domsaga. Under åren 1924—1936 var han häradshövding i Linköpings domsaga.

 

    Ingemar Kramer avled d. 14 febr. 1952. Han var född d. 1 febr. 1882 i Piteå samt avlade mogenhetsex. i Umeå 1901 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1907. Efter tingsmeritering och underrättstjänstgöring blev han adj. led. i Svea hovrätt 1917 och t. f. revisionssekreterare 1918. Han utnämndes till häradshövding i Umeå domsaga 1920. Efter transport 1930 till Medelpads västra domsaga avgick han med pension 1950.

 

    Sven Hugo Ahde avled d. 17 febr. 1952. Han var född i Hässleholm d. 28 febr. 1882 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1902 och hovrättsex. där 1910. Efter tingstjänstgöring drev han från 1915 egen advokatrörelse i Hässleholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1919.

 

    Nils Wihlborg avled d. 22 febr. 1952. Han var född i Mörrum d. 27 juli 1874 samt avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1893 och jur. utr. kand.ex. i Lund

 

DÖDSFALL. 3331898. Efter tingstjänstgöring blev han t. f. fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1902, assessor där 1908 och hovrättsråd 1909. Han blev t. f. revisionssekreterare 1907 och utnämndes 1912 till häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga. Under åren 1918—19 var han ställföreträdare för JO. Till häradshövding i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga utnämndes han 1931 och från denna befattning avgick han med pension 1944.