Harald Salomon 85 år. F. d. förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Harald Salomon fyllde den 20 juni 1952 85 år. Hans banbrytande insatser på personundersökningens område och beträffande övervakning av villkorligt dömda förtjänar särskilt att bringas i erinran. De har tidigare omtalats i SvJT (1938 s. 224) i en anmälan av hans efter fyllda 70 år utgivna bok »Människovård i stället för fångvård» (1937), vari förf. publicerar minnen och erfarenheter från amerikanska studieresor och inhemska arbetsfält. I skriftserien Brott och straff (nr 4 och 5, 1908) skildrade Salomon de amerikanska reformatory system och probation system och tillförde därigenom svensk kriminalpolitik en grundläggande kunskap rörande dessa reformfrågor. Vid den stora kriminalkongressen i Stockholm 1911, då Svenska kriminalistföreningen bildades, höll Salomon ett uppmärksammat inledningsföredrag om revision av lagen angående villkorlig straffdom, och han medverkade i betänkandet ang. ny lagstiftning i detta ämne 1917. SvJT har haft nöjet publicera flera artiklar av Salomons hand, däribland 1919 (s. 196) »Den villkorliga domen i praktiken» och 1930 (s. 62) »Lagstiftningen ang. förundersökning och övervakning tio år». Åt frågorna om bekämpandet av ungdomsbrottsligheten har Salomon ägnat ett flertal av sina skrifter. Hans senaste bok, »Till flydda tider...» (1945), handlar om släktforskning och barndomsminnen.
    Icke blott genom författarskap utan även genom en mansålders hängivet deltagande i arbetet för lagbrytares resocialisering har Salomon varit en föregångsman i svensk kriminalpolitik.

K. J. S.

 

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1951 (ang. föreg. år se SvJT 1951 s. 556) har nämnden under åren 1928—1951 (siffrorna för år 1951 angivas i det följande inom parentes) prövat 2,444 (336) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 42 (2) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 1,506 (204) mål, därav 24 (2) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 152 (19) mål, därav 3 (0) kvinnor, samt avstyrktes och ådömdes icke i 660 (105) mål, därav 14 (0) kvinnor. Förvaring avstyrktes men blev ådömd i 15 (4) mål, därav 1 (0) kvinna. — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 87 (0) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 3 (1) mål samt avstyrktes och ådömdes icke i 15 (0) mål, alla beträffande män.

 

486 NOTISER.    Intill utgången av år 1951 har nämnden på prov utskrivit 1,109 (181) förvarade, därav 27 (1) kvinnor, samt 70 (7) internerade. Av år 1946 på prov utskrivna 82 män och 2 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 9 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 14 män återhämtats eller återintagits och 5 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under tredje året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under fjärde året efter utskrivningen på prov 4 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1947 på prov utskrivna 79 män och 5 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 13 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 6 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under tredje året efter utskrivningen på prov 13 män återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under fjärde året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1948 på prov utskrivna 112 män och 3 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 22 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 30 män återhämtats eller återintagits och 13 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under tredje året efter utskrivningen på prov 4 män återhämtats eller återintagits och 4 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1949 på prov utskrivna 125 män och 4 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 56 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 14 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 7 män och 2 kvinnor återhämtatseller återintagits och 4 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under tredje året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1950 på prov utskrivna 171 män och 1 kvinna ha under första året efter utskrivningen på prov 73 män återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 17 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under andra året efter utskrivningen på prov 10 män återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1951 på prov utskrivna 180 män och 1 kvinna ha 62 män återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 15 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff.
    Vid 1951 års slut utgjorde antalet förvarade 405 män och 2 kvinnor samt antalet internerade 3 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i säkerhetsanstalterna å Hall ävensom i Norrköping och Kalmar samt i Karlstad med kolonierna Orretorp och Ollestad. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i säkerhetsanstalten i Växjö.


Åke Lindqvist.