Bo Torsten Birger Palmgren avled d. 10 juli 1952. Han var född i Kalmar d. 6 febr. 1904 samt avlade stud.ex. där 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingsmeritering samt tjänstgöring i Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt öppnade han 1932 egen advokatbyrå i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1935.

 

    Birger Svenonius avled d. 10 juli 1952. Han var född i Stockholm d. 5 maj 1870. Efter studier i Uppsala och Lund samt tingsmeritering drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1918. Efter avslutad advokatverksamhet ägnade han sig huvudsakligen åt konsthistoriska studier och konstsamlande. Sin rikhaltiga samling har han donerat till Lunds universitet.

 

    Otto Nederman avled d. 23 juli 1952. Han var född i Kolbäck d. 4 jan. 1902, avlade stud.ex. i Västerås 1920 samt jur. kand.ex. i Uppsala 1930. Efter tjänstgöring på advokatkontor och i domsaga drev han sedan 1933 advokatrörelse i Västerås. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1952 (se ovan s. 176).

 

    Thorsten Nordström avled d. 9 aug. 1952. Han var född i Halmstad d. 8 mars 1882, avlade mogenhetsex. där 1900 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingssittning drev han från 1908 advokatverksamhet i Halmstad till 1918, då han utnämndes till stadsfogde i staden. Från denna tjänst avgick han 1948 med pension. Han var från 1910 till sin död ombudsman hos Halmstads sparbank.

 

    Einar Wilhelm Willers avled d. 23 aug. 1952. Han var född i Lidingö d. 26 aug. 1869 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1887 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1892. Efter tingsmeritering samt tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, överståthållarämbetet och civildepartementet blev han 1925 polisdomare i Stockholm från vilken tjänst han avgick 1934.

 

    Hugo Alexander Henry Hamilton avled d. 3 sept. 1952. Han var född i Husaby d. 4 juli 1874 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1893 och jur. utr. kand.ex. där 1898. Efter tingstjänstgöring vann han inträde i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1906 och hovrättsråd 1909. Han utnämndes 1914 till häradshövding i Västernärkes domsaga, 1919 till t.f. vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol och 1933 till vattenrättsdomare, i vilken tjänst han kvarstod till 1941.