Överrättsprocessen

 

    Statsrevisorerna och hovrättsprocessen. Nytt förslag om utredning (ang. vidgad möjlighet att avgöra mål på handlingarna) jämte yttrande, TSA 1958 s. 104.
    Vidgad rätt att i brottmål fullfölja talan i Högsta domstolen? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1957 s. 75.

430 NILS REGNER    Rolf Dillén Om skriftväxlingen i civila dispensmål, TSA 1958 s. 366.
    Lars Welamson Domvillobesvär av tredje man (1956) anm. av Bo Palmgren SvJT 1957 s. 120.