Precepturen i civilrätt vid Uppsala universitet har sökts av docenten Bertil Bengtsson. De sakkunniga i tillsättningsärendet, professorna Kurt Grönfors, Göteborg, Fritjof Lejman, Lund, och Åke Malmström, Uppsala, ha alla funnit Bengtsson kompetent till befattningen.
    De sakkunniga inleda sina utlåtanden med vissa principiella synpunkter på kraven för kompetens till preceptur. Mot denna bakgrund upptaga de därefter till granskning Bengtssons skrifter, särskilt gradualavhandlingen »Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden» (1960; se SvJT 1960 s. 605) och det ännu opublicerade arbetet »Om fritidens skadeståndsansvar. Skadeståndsfrågor vid sport, lek och sällskapsliv».

H. D—s