Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 6 april 1962. Därvid höll justitierådet Erik Hagbergh föredrag om »Sjölagsrevisionen— aktuella problem». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 26 okt., varvid prof. Sjur Braekhus, Oslo, höll föredrag om »Deviation och deviationsansvar».
    Föreningens styrelse har under år 1962 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, v. ordf., som under året fungerat som ordf., skeppsmäklare John Thornander, kassaförv., samt borgmästare Gösta Wilkens. Suppl. har varit adv. Johan Ramberg och avdelningschef Sture Tingström. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har utkommit två nummer av de skrifter, som Handelshögskolan i Göteborg utger i samverkan med föreningen. — Föreningen har 198 medlemmar, därav 21 stödjande medlemmar.

    Svensk Avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årsmöte d. 5 juni 1962. Kortare redogörelser lämnades härvid beträffande de ämnen som skulle förekomma vid ILA:s kommande konferens i Bryssel (se SvJT 1963 s. 139), varefter föredrogs ett av hovrättsassessorn Clas Nordström författat föredrag rörande EEC-avtalet och därav föranledda organisationer, deras uppgifter och befogenheter. Efter föredraget följde diskussion.
    Föreningens styrelse utgjordes av adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, justitiekanslern Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow, f. d. utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Föreningens sekr. och kassaförv. äradv. Claës Palme. Föreningen hade vid årsskiftet 161 medlemmar.

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll ordinarie årsmöte med damer d. 1 och 2 juni 1962 i Östersund. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm. Till styrelseledamöter omvaldes stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Carl-Gustav Borgström, Trelleborg, Erik Gamstedt, Malmö, och Nils Nohlman, Östersund. Till styrelsesuppleanter omvaldes förste stadsfiskalsassistenten Mats Börjesson, Sthm, och stadsfiskalen Bengt Ekerot, Göteborg.

152 NOTISER    Förutom förenings angelägenheter ägnades årsmötesförhandlingarna i sin helhet det förestående förstatligandet av polis- och åklagarväsendet. Hovrättsassessorn Rune Berggren höll föredrag med utgångspunkt från den nyligen framlagda propositionen i ämnet. — Antalet medlemmar i föreningen är 84.