Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 18 juli 1969 förordnat dep.rådet i dep:t Nils-Olov Hasslev att vara statssekr. i dep:t fr. o. m. 1 sept. 1969 t. v.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har med stöd av K. M:ts bemyndigande 29 maj 1969 förordnat bl. a. reg.rådet Erik Reuterswärd, tillika ordf., och ass. i Svea hovr. Johan Lind att som sakk. överse skattereglerna rör. periodiskt understöd samt förordnat t. f. ass. i kammarrätten Bo Eriksson till sekr. åt de sakk.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 18 juli 1969 förordnat dep.rådet i dep:t Gunnar Olofsson att t. v. inneha långtidsvik. på tjänsten som planeringschef i dep:t och kanslirådet i dep:t, jur. dr Åke Larsson att t. v. inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 15 aug. 1969 utnämnt ass. i Svea hovr. Sten E:son Edlund till rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har 28 aug. 1969 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Per Ryding att vara v. ordf. på avd. i hovr. t. v. t. o. m. 30 juni 1974.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 8 aug. 1969 förordnat ass. i Göta hovr. Ulla Stigenberg att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Tveta, Vista och Mo dga fr. o. m. 18 aug. 1969 t. v.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 aug. 1969 förlängt t. v. förordnande för rådm. i rr i Eskilstuna Bo Broman att inneha långtidsvik. på borgm.tjänsten vid rr,
    s. d. förordnat t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Gustafsson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Halmstadfr. o. m. 1 okt. 1969 t. v. och
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Göran Norrsell att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Borås t. v.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    15 aug. 1969 utnämnt e.o. vattenrättsdom. i Mellanbygdens vd Lars Jarnås till vattenrättsdom. i vd,
    s. d. förordnat vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vd Torgil Mellgard att inneha långtidsvik. på en vattenrättsdom.tjänst vid vd t. v.,
    s. d. förordnat och förflyttat e.o. vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vd Erik Skoglar att vara e.o. vattenrättsdom. i Mellanbygdens vd samt förordnat Skoglar att inneha långtidsvik. på tjänst som vattenrättsdom. vid Nedre Norrbygdens vd.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 10 juli 1969 förordnat avdeln.dir hoss tn Olof Brenner att inneha långtidsvik. på en byråchefstjänst hos stn.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 18 juli 1969 utnämnt polismästaren i Ulricehamns polisdt Gösta Le Grand till polismästare i Oskarshamns polisdt fr. o. m. 1 aug. 1969.

 

Universiteten. K. M:t har 18 juli 1969 utnämnt jur. dr Jan Sandström till universitetslektor i rättsvetenskap vid handelshögskolan i Göteborg fr. o. m. 1 aug. 1969.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 5 sept. 1969 antagits Arne Bertman och Claes Peyron, Hälsingborg, Inge Sundin, Lund, Per Tingbrand, Piteå, Jan Abelsson, Björn Erik Edgren och Jan Olof Bergström, Sthm, samt Lars Gombrii, Västerås.

 

Trycklov 8/10 1969.