Västernorrlands juristklubb har under 1978 hållit fyra sammanträden i Sundsvall 1 febr., 13 april, 26 maj klubbens årsmöte och 19 okt.
    D. 1 febr. redogjorde hovrättsfiskalen Sten Heckscher för Brottsförebyggande rådets rapports "Nytt straffsystem", d. 13 april talade rättsläkaren doktor Sven Olof Lidholm om "Barnmisshandel" och d. 19 okt. hölls ett symposium kring de sociala myndigheternas handläggning av vårdnads- och umgängesfrågor, varvid socialchefen i Sundsvalls kommun, Birger Stark, tillsammans med representanter från kommunens socialförvaltning redovisade de rutiner man inom socialförvaltningen hade vid handläggningen av dessa frågor. Vid detta möte medverkade även dåvarande lagmannen vid Gotlands tingsrätt Tor Sverne.
    Klubbens styrelse består av hovrättspresident Karl-Erik Skarvall, ordf., länspolischef John H. Rudström, kammarrättspresident Björn Orrhede, rådman Sven Bouvin, adv. Karl-Erik Larsson, bankjurist Lars Eng och hovrättsassessor Lars Wennerström, sekr., kassaförvaltare och klubbmästare.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Östersunds juristklubb har under 1977 och 1978 haft fyra sammanträden. Vid sammanträde d. 4 juni 1977 talade kammarrättspresident Björn Orrhede över ämnet "Kammarrätten i Sundsvall efter tre år". Hovrättsfiskal Sten Heckscher talade över ämnet "Nytt straffsystem — idéer och förslag" vid sammanträde d. 8 mars 1978. Vid sammanträde d. 11 maj 1978 talade länsrådet Lars Calleberg över ämnet "Länststyrelsens nuvarande organisation och något om dess framtid". Slutligen talade vid sammanträde d. 23 nov. 1978 byrådirektör Eva Samuelson överämnet "Rättshjälpen nu och i framtiden". Klubbens styrelse har under 1977 och 1978 utgjorts av t. f. lagman Carl Göran Lindelöw, ordf., länsrådet Lars Calleberg, v. ordf., och adv. Leif Grauers, sekr. och kassaförvaltare. Klubben har 88 medlemmar.

 

Föreningens Sveriges kronofogdar höll årsmöte d. 12 juni 1978. Föreningens styrelse består för 1978 av Bertil Jäderqvist, ordf., Lars Nilsson, v. ordf., Arne Fall, remissekr., Dicki Sörensen, kassaförvaltare, och Lena Tolander, sekr., med K.-H. Kastberg, Karl Lovén, Anders Björck, Sören Robertsson och Torsten Storck som suppleanter.
    Följande medlemmar har medverkat som experter i statliga utredningar: konkurslagskommittén Lars Nilsson, utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen Börje Bjernstad, kronofogdemyndighetsutredningen Bengt Steffner, kreditköpskommittén Sven-Erik Rydén och arbetsgruppen för förberedande av ändring av bidragsförskottsadministrationen Lars Leijon och Lars Widerström. Arne Fall är ledamot i den s. k. valutagruppen inom Brottsförebyggande rådet, och som sakkunnig i företagsobeståndskommittén har Bertil Jäderqvist medverkat.
    Föreningen har cirka 190 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer sammanträde till ordinarie årsmöte d. 29 sept. 1978. I samband därmed talade rättschef Carl-Ivar Skarstedt om folkrättens tilllämpning i krig och hovrättsassessor Björn Jansson om vapenfrilagstiftningen. D. 23—25 maj 1978 hölls i Helsingfors och Ekenäs det 17:e nordiska militärjuristmötet med deltagande från svensk sida av bl. a. 35 av föreningens medlemmar.

398 NotiserRedogörelser lämnades bl. a. om det militära straffansvaret i Sverige och om disciplinärnämndernas verksamhet i Danmark. Diskussion hölls även om militärrättsvård och rättskipning under krigsförhållanden.
    Föreningens styrelse består av Åke Asp, Stockholm, ordf., Lars Montelius, Linköping, v. ordf., Gustaf Knös, Stockholm, sekr. och skattmästare, Arne Reis, Eksjö, och Gunnar Wessman, Stockholm, med Gerhard Möller, Kristianstad, och Johan Wellander, Stockholm, såsom suppl.
    Föreningen har 72 aktiva och 8 passiva medlemmar.