Ny professor. Till professor i civilrätt vid Stockholms universitet har utnämnts biträdande professorn i civilrätt vid Stockholms universitet Göran Almgren.
    Professor Almgren är född 1920 i Mariestad, avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1955, fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Västernärkes domsaga samt disputerade för juris doktorsgraden i Uppsala 1956 på avhandlingen "Om förfoganden över livförsäkring. En civilrättslig undersökning." Han blev samma år docent i civilrätt i Uppsala. 1958 blev han t. f. professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och 1964 utnämndes han till preceptor — från 1969 biträdande professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Sedan 1970 har han undervisat i fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Beträffande den nu aktuella professuren är halva tjänstgöringsskyldigheten också förlagd till denna högskola.
    Utöver avhandlingen har han publicerat uppsatser och artiklar i festskrifter och i SvJT.

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    15 mars 1979 förordnat hovr. ass. Harald Dryselius att vara expert i nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor,
    27 mars 1979 förordnat rättschefen Olof Forssberg att vara sakkunnig i militäransvarskommittén.
    28 mars 1979 förordnat hovr. ass. Bo Kvillner att vara sekr. i utredningen m. uppdrag att utreda frågor rörande patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten,
    s. d. förordnat hovr.rådet Torkel Gregow att vara sakkunnig och den 29 mars 1979 förordnat rev.sekr. Lars Qvist att vara sekr. i utredningen m. uppdrag att utreda frågor ang. panträttsreglerna i fastighets-, sjö- och lufträtten,
    2 april 1979 förordnat hovr. ass. Göran Olsson att vara bitr. sekr. i konsumentköpsutredningen samt
    11 april 1979 förordnat justitieombudsmannen, utnämnde pres. i försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg att vara ordf. i stiftelseutredningen.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har 22 mars 1979 förordnat dep. sekr. Eva Blix att inneha långtidsvik. på tjänst som dep. råd i handelsdep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 20 april 1979 förordnat extra reg. rättssekr. Christer Törnros att vara e. o. reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    29 mars 1979 utnämnt rådm. i Solna tr. Sven Bolte att vara hovr. råd i Svea hovr. samt
    s. d. till hovr. ass. förordnat, i Svea hovr. fisk :a Lennart Wallström, Henning Isoz och Lars Sundberg, i Göta hovr. fisk. Karl-Axel Bladh och i hovr. f. Västra Sverige fisk. Bo Nilsson.