400 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    29 mars 1979 förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Gävleborgs län Karl-Egon Moerth och t. f. reg. rättssekr. Gunnar Ramberg att inneha långtidsvik. på tjänster som kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall samt
    5 april 1979 förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Västerbottens län Margareta Östberg, t. f. ass. i kammarrätten i Sundsvall, fisk. i kammarrätten Peter Freudenthal och fisk. i nämnda kammarrätt Margareta Hedén att inneha långtidsvik. på tjänster som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    29 mars 1979 utnämnt rådm. i Karlskoga tr. Alf Rosén att vara lagm. i tr.,
    s. d. utnämnt hovr. rådet i Göta hovr. Bertil Hagard att vara lagm. i Uddevalla tr.,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. i Bollnäs tr. Ivan Odhammar att vara lagm. i Trollhättans tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Kristinehams tr. Josef Styrud att vara lagm. i tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Gällivare tr. Torsten Eliasson att vara lagm. i Sunne tr.,
    s. d. förordnat rådm. i Umeå tr. Sture Hedberg att inneha långtidsvik. på tjänst som lagm. i Umebygdens tr.,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Jakobsbergs tr., ass. i Svea hovr. Gunnar Carstensen att vara rådm. i Huddinge tr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bo Axelsson att vara rådm. i Eslövs tr.,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Piteå, ass. i hovr. f. Övre Norrland Torgny Johansson att vara rådm. i Skellefteå tr. samt
    5 april 1979 utnämnt och förflyttat lagm. i Bodens tr. Birger Vallgårda att vara lagm. i Hedemora tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 29 mars 1979 utnämnt extra ordförandena i hyresnämnden i Sthlm Sixten Garström och Jan Sundström att vara ordf. i hyresnämnden.