496 PersonalnotiserHögsta domstolen. Regeringen har
    3 maj 1979 förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Knut Öhrström att vara e.o. rev.sekr.,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Sthlms tr., t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Michael Mohammar att vara e. rev.sekr. samt
    s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Ingemar Rexed och Per Boholm samt rådm. i Karlstads tr Håkan Fogelberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    10 maj 1979 utnämnt kanslichefen i brottsförebyggande rådet, rådm. i Sthlms tr Ingrid von Möller att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Brit-Marie Ericsson att inneha långtidsvik. på tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige samt
    s. d. utnämnt rev.sekr. Sven Beling att vara hovr.råd i Svea hovr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    26 april 1979 förordnat chefen för allm. adv.byrån i Halmstad Gunnar Kildén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    3 maj 1979 utnämnt ass. i Svea hovr. Jörgen Qviström att vara rådm. i Nyköpings tr,
    10 maj 1979 utnämnt rådm. i Nacka tr Sten Edlund att vara rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr,
    s. d. förordnat rådm. i Sthlms tr Torsten Pehrsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Övre Norrland Hans Brusewitz att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Luleå tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 3 maj 1979 förordnat ass:a i Svea hovr. Olle Andretzky och Thomas Chambert att vara extra ordf. i hyresnämnden i Sthlm.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 26 april 1979 utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Claes Zeime att vara överåkl. i Sthlms åkl.dt.