Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    28 juni 1979 förordnat polisint. Rune Beckman att vara byråchef vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavd. samt
    s. d. förordnat rektorn Bo Nilsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    27 sept. 1979 förordnat polisint. i Eslövs dt Mats Sjögreen att vara bitr. länspolischef hos länsstyrelsen i Malmöhus län samt
    11 okt. 1979 förordnat polismäst. i Strömstads polisdt Eric Westman att vara polismäst. i Strängnäs polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    27 sept. 1979 förordnat distr. åkl. vid länsåkl. mynd. i Älvsborgs län Lars-Christian Lundström att vara länsåkl. i länet,
    4 okt. 1979 förordnat länsåkl. Lennart Larsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som länsåkl. f. speciella mål m. stationering i Solna,
    11 okt. 1979 förordnat distr. åkl. vid länsåkl. mynd. i Västerbottens län Ulf Barck-Holst att vara länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Östergötlands län samt
    s. d. förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl. dt Lars Ekström att bestrida göromål som ank. på innehavare av en tjänst som länsåkl. vid länsåkl. mynd. i Sthlms län och Gotlands län.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har 14 juni 1979 förordnat dep. rådet i justitiedep:t Bo Svensson att vara kanslichef i brottsförebyggande rådet.