Gösta Ringius avled 25 okt 1980. Han var född 25 juni 1910 i Ljungskile, Göteborgs och Bohus län, avlade stud. ex. 1929 och jur. kand. ex. 1933 i Lund. Efter tingstjänstgöring började han arbeta inom fångvården och tjänstgjorde bl. a. som fängelsedirektör i Västerås innan han 1963 tillträdde posten som kriminalvårdsdirektör på Kumlaanstalten.

 

Per Johan Folke Tamm avled 26 okt. 1980. Han var född 29 febr. 1916 i Stockholm, avlade stud. ex. 1934 och jur. kand. ex. 1943 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet Uppsala och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Åke Malcolm Paulsson avled 31 okt. 1980. Han var född 9 nov. 1912 i Karlstad, avlade stud. ex. 1931 och jur. kand. ex. 1935 i Lund. Efter tingstjänstgöring knöts han till länsstyrelsen i Vänersborg 1938 och blev länsassessor där 1953. Åren 1960-64 var han förste länsassessor i Göteborgs- och Bohus län och därefter landssekreterare i Skaraborgs län till dess han 1971 blev länsråd i länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän.

 

Ulf Axel Magnus Reenstierna avled 4 nov. 1980. Han var född 6 nov. 1921 i Prag, avlade stud. ex. 1940 och jur. kand. ex. 1946 i Stockholm. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt kom han 1950 till kammarrätten i Stockholm. Han utnämndes till kammarrättsråd 1968 och till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning 1978.

 

Erik Douglas Halbert avled 15 nov. 1980. Han var född 1 juni 1890 i Göteborg, avlade stud. ex. 1909 och jur. kand. ex. 1914 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring var han bankjurist under åren 1919-34. Från 1935 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev ledamot av samfundet samma år.

 

Sune Adalbert Johan Wetter avled 22 nov. 1980. Han var född 2 maj 1894 i Stockholm, avlade stud. ex. 1911 och jur. kand. ex. 1916 i Uppsala. Han ägnade sig efter 1917 åt advokatverksamhet. 1939 bildade han Sune Wetter advokatbyrå, vilken sedermera namnändrades till Wetter & Swartling advokatbyrå och 1974 till Wetter & Wetter advokatbyrå. Sune Wetter anförtroddes en mängd uppdrag av officiell prägel och hans tjänster togs i anspråk av näringslivet. Åren 1950-73 var han hovauditör.

 

Johan Axel Erland Nordenfalk avled 22 nov. 1980. Han var född 19 nov. 1897 i Stockholm, avlade stud. ex. 1915 och jur. kand. ex. 1922 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1937. Åren 1942-48 var han verkställande direktör i AB P A Norstedt & Söner och åren 1948-63 i AB Sveriges litografiska tryckerier (SLT).

 

Hilding Anton Evald Ljunggren avled 23 nov. 1980. Han var född 5 febr. 1892 i Kristianstad, avlade stud. ex. 1910 och jur. kand. ex. 1914 i Lund. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Kristianstad och blev ledamot av samfundet 1917.